VODNÍ TOKY 2020

24. listopad 2020 - 25. listopad 2020

18. ročník tradiční vodohospodářské konference Vodní toky 2020, které udělili svou záštitu Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. a Primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., se bude konat 24. a 25. listopadu 2020.

Hlavní témata konference:

  • Problematika správy vodních toků a správy povodí.
  • Podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů.
  • Řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně).
  • Zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině.
  • Legislativa a výzkum ve vodním hospodářství.
  • Plánování v oblasti vod.

Průběh konference tradičně zahrnuje dva přednáškové bloky oddělené obědem a zakončené společenským večerem s rautem v úterý 24. 11. 2020 a dopolední přednáškový blok ve středu 25. 11. 2020.
Podrobný program přednášek konference bude zveřejněn do 30. 9. 2020.

Pozvánku naleznete ZDE.

Místo konání: hotel Černigov, Hradec Králové

Více informací naleznete na https://konference.vrv.cz.