KONFERENCE INVESTORŮ A DOZOROVÝCH FIREM proběhne 26. května

publikováno:

CEEC Research, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu organizují na půdě MPO odbornou diskusi na téma aktuálního stavu provádění stavebního dozoru v praxi a role státu v oblasti dozorování staveb.

Mezi pozvanými diskutujícími jsou zástupci ministerstev, ŘSD, Správy železnic, stavebních firem, ČKAIT i technických škol.

Konference proběhne ve dvou dopoledních panelech:

  1. Význam technického dozoru v ČR s tématem zajištění nezávislého a odborného technického dozoru na veřejných dopravních stavbách v ČR a jeho role.
  2. Správné využití konzultačních služeb a jejich řádné ocenění se zaměřením na aktuální stav a praxi technického dozoru.

Podrobný program a další detaily naleznete zde