Bezuhlíková Evropa? Stěžejní bude vyřešit akumulaci energie, to zatím neumíme

S ředitelem společnosti TZ pro Pavlem Burianem jsme si povídali o budoucnosti oboru i činnosti jeho firmy. Zásadní problém spatřuje v tom, že budovy nejsou správně provozovány. „Nejvíce nákladů by se ušetřilo správným systémovým nastavením a také komplexním přístupem. Tedy neřešit zvlášť chlazení, vzduchotechniku, klimatizaci či elektřinu,“ říká zapálený zastánce energetických úspor. S principy zelené politiky ale nesouhlasí, ty podle Buriana nevedou k řešení. 

Společnost TZ pro má 26členný tým a provozovny v Brně či Hradci Králové. Své projekční a realizační týmy strategicky postavila na mladých a progresivních lidech, kteří pracují s technologií BIM a jsou schopni TZB zakázku uchopit od prvotních úvah o koncepci, naprojektovat ji a zrealizovat. 

Pavel BurianCo je obsahem vaší práce, jak postupujete při plánování projektů a při realizaci?

Snažíme se navrhovat technická zařízení budov tak, aby řešení ušetřila energie a byla efektivní z hlediska jejího užívání. Taktéž musíme splňovat legislativní požadavky, nároky investora a vše skloubit tak, aby to bylo smysluplné.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Rozdělil bych je do tří skupin. První vyžaduje investičně nejlevnější východisko. Druzí se ptají po efektivním řešení a ti poslední chtějí co nejnižší provozní náklady do budoucna bez ohledu na investice.

Jak snižujete energetickou náročnost průmyslových a kancelářských budov?

Ať přijdeme do jakéhokoliv provozu nebo budovy, prvně zmapujeme současný stav a eliminujeme zbytečné úniky tepla či odběry elektřiny. Také využíváme odpadní teplo. V průmyslovém provozu z technologie a v kancelářských budovách z odtahovaného vzduchu. Toto řešení podpoříme i alternativními energetickými zdroji, jako jsou fotovoltaické panely či tepelná čerpadla, nebo kogeneračními jednotkami.

Budova je jedním funkčním celkem, jak se vám spolupracuje v rámci stavby s ostatními profesemi? 

Vždy, když se bavíte o harmonogramech, koordinaci a dodržování dílčích termínů, dozvíte se, že stavba je živý organismus. To však platí do momentu, než se začne diskutovat konečný termín. Ono je to vždycky na lidech a hodně závisí na stavbyvedoucím, který projekt řídí a samozřejmě i na subdodávkách. Jsou projekty, které fungují perfektně a hodně tomu napomáhá i přechod k metodice BIM. Nicméně pak tu máme stavební zakázky, které se řídí postaru. Tedy vyhrává nejlevnější nabídka, koordinace více méně neexistuje a pak se stává, že se profese na stavbě nevykříží a nevejdou se do šachet. 

Zajišťujete kompletní technická zařízení budov, tedy koncepční řešení, technickou dokumentaci včetně realizace, a to u bytových komplexů, administrativních budov či průmyslových objektů. Mikroklima se u těchto budov liší? 

Samozřejmě se liší požadavky v různých typech objektů a místností, ale to není zase nic, s čím bychom si neporadili. Pokud jsou podmínky standardní, vystačíme si s klasickými prostředky či hodnotami pro teplosměnné plochy, rozvody, výustky, rychlosti proudění vzduchu nebo úpravy vlhkosti. Když se budeme bavit o speciálních interiérech, mezi které patří čisté prostory, je třeba volit buď speciální prostředky, nebo přímo oslovit specialisty na danou problematiku.

PAVEL BURIAN

Vystudoval stavební fakultu na VUT v Brně, obor Technická zařízení budov. Společnost TZ pro, s. r. o. založil v roce 2015 a působí v ní jako její jednatel a ředitel. Společnost má pobočky v Brně a Hradci Králové a sklad v Drnovicích. Působí po celé České republice. Ve svém osobním čase se věnuje horské turistice a potápění.

Jaké jsou nejčastější problémy při provozu budov?

Zásadní problém spatřuji v tom, že budovy nejsou správně provozovány, přitom nejvíce nákladů by se ušetřilo správným systémovým nastavením a také komplexním přístupem. Tedy neřešit zvlášť chlazení, vzduchotechniku, klimatizaci či elektřinu. Právě díky kombinovaným řešením a zdrojům se dosahuje nejefektivnějšího provozu. 

Častým jevem developerských projektů je problém s akustikou u novostaveb, což se váže ke vzduchotechnice, narážíte na to také?

Narážíme, ale je to řešitelné. Jenom je všechno větší a přibývají tlumiče. Pak už se nebojuje s akustikou, ale s prostorem.

Na kterých projektech aktuálně pracujete? 

MODERNIZACE KOTELNY MORA MORAVIA, S. R. O., HLUBOČKYTeď jsme právě předali výměníkovou stanici pro hotel Voroněž v Brně, kde jsme řešili přechod páry a horké vody. Dokončujeme dostavbu lázní Lednice, kde se zaměřujeme na vzduchotechniku a klimatizaci, kterou jsme si sami naprojektovali, což nás vždycky baví. Nechtěl bych ani opomenout rekonstrukci tepelných sítí v Bruntále.

Co se týká rozběhnutých zakázek, momentálně zpracováváme parní zdroj pro Bochemii v Bohumíně, včetně parních rozvodů. A taky zrovna začínáme pracovat pro firmu Block, kde se zabýváme výrobní čistými prostory filiálky TFS Brno, jež vyrábí elektronové mikroskopy.

Z kterého projektu jste měl největší radost?

Těší mě každý projekt, ale kdybych měl vybrat jeden, tak určitě zakázka, která řešila kombinovaný zdroj tepla a elektřiny pro areál MORA Hlubočky (GORENJE), kterou jsme realizovali v tandemu se společností VTP Technologie. Byl to možná náš největší projekt, navíc pro zahraničního klienta, slovinskou firmu RESALTA. Šlo o kompletní rekonstrukci kotelny z původních 16,8 MW v plynu na 5 MW a k tomu 999 kWe kogenerační jednotka s akumulací 40 m3. Akci jsme celou naprojektovali a zrealizovali.

Jaká jsou nová, zajímavá technická zařízení a kam jste je implementovali ve vašich projektech?

Ona ta řešení nejsou ani tak nová, jako spíše málo realizovaná. Pro výrobní halu STARTECH v Rosicích a pro multifunkční budovu DORN v Brně jsme projektovali tepelná čerpadla země/voda v kombinaci s fotovoltaickými panely. Zemní část byla provedena pod budovou i vedle ní pomocí vrtů. Tepelná čerpadla se stala zdrojem tepla i chladu. Elektřina se vyráběla pomocí fotovoltaických panelů, které byly umístěny na střechách. Pamatovali jsme také na záložní zdroje pro teplo i chlad, proto byla připojena elektrická síť či CZT, ale maximálně se využívala energie slunce a země.

Co je to TZB? 

TZB (Technická zařízení budov) je soubor profesí a zařízení ve stavebnictví, která zabezpečují technické prostředí uvnitř budov. Technickým prostředím je to, díky čemu budova funguje jako celek a slouží požadovanému účelu – např. je v ní správná teplota, voda a elektřina jsou dostupné na požadovaných místech, v budově je požadovaná vlhkost, z budovy je odváděna znečištěná voda, díky systémům měření, řízení a regulace lze budovu ovládat, atd.

Těžištěm celého oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Proto je navrhování i provoz technických zařízení úzce spojené s úsporami energie a efektivním provozem budov. Zajištění technického prostředí staveb pomocí technických zařízení je svázáno se stavbou i z hlediska architektury a konstrukce budov.

Jaké jsou trendy ekologické výstavby?

Snaha minimalizovat energetickou náročnost a toho dosáhneme tak, že maximálně efektivně vyrábíme energii a minimalizujeme jeji spotřebu. Dalším trendem jsou obnovitelné zdroje. Ovšem enormní tlak takzvané zelené politiky produkuje nesmyslná řešení, která jsou ve své podstatě jenom zelená a s tímto řešením zcela nesouhlasím. Je to stejné, jako když se v automobilovém průmyslu nadnese, že elektromobily jsou řešením ekologické krize.

Přijdou vám všechny normy a právní předpisy v oblasti TZB přehledné? Reagují dost pružně na překotný vývoj technologií?

Rozhodně ne, ale to je asi dáno překotným technologickým vývojem. Zároveň mám pocit, že se některé části legislativy mění rychleji než vývoj sám. Konkrétně třeba normy plynových instalací. Zde si nejsem zcela jist, co platí, ale ověřil jsem si, že když to udělám podle původní ČSN 386441, tak je to správně a samozřejmě si verifikuji informace u svých specialistů v projekci.

Jak vidíte další směřování oboru?

ZELENÁ HALA LIKO-VO VE SLAVKOVĚNevyhneme se snižování emisí. Stěžejní bude pro tuto cestu, která vede k bezuhlíkové Evropě, vyřešit efektivně akumulaci energie. Na tuto otázku hledáme odpověď už hodně dlouho a myslím, že stále ještě není zodpovězena. Voda má malou kapacitu, lithiové baterie krátkou životnost a pokud si přečtete, jak se lithium získává, tak to také není cesta. 

Druhou věcí je větší propagace oboru, vznik a fungování nějakého cechu nebo komory, která by obor zaštiťovala, propagovala, udržovala v chodu a propojovala jednotlivé profese inženýrů, techniků i samotných dělníků. Slyšel jsem ideu, že by se TZB mohlo dát pod pozemní stavby a s tím nemohu v žádném případě souhlasit. TZB vnímám jako samostatný obor, a ne jako specializaci.

Související články