Náklady na stavbu domu jsou nejvyšší za posledních 25 let

publikováno:
autor:

Ačkoliv se začátek roku 2022 zdál po loňských výkyvech mírně optimistický ohledně růstu cen stavebních materiálů, situace se především vlivem vojenské invaze Ruska na Ukrajinu zhoršila. Ze zjištěných informací vyplývá, že náklady na stavbu rodinného domu nyní meziročně vzrostly téměř o pětinu, což je nejvyšší hodnota za posledních 25 let.

Vojenský konflikt a s tím související ceny energií a pohonných hmot se opět staly akcelerátorem růstu cen jednotlivých materiálů. Důsledkem toho došlo také k výraznému navýšení ceny realizace stavebního díla.  Měsíční výkyvy cen materiálů můžete sledovat na www.cs-urs.cz.

Pro analýzu růstu cen jsme si vybrali modelový příklad typického rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Analyzujeme i přípravné práce a další vedlejší rozpočtové náklady.

Modelový příklad domu:

Náklady na stavbu domu jsou nejvyšší za posledních 25 let

Novostavba samostatně stojícího dvoupodlažního, nepodsklepeného rodinného domu, který má obdélníkový tvar a je zastřešen šikmou sedlovou střechou. Základy tvoří monolitické základové pasy, ztracené bednění a základová deska. Nosné i nenosné konstrukce zdiva jsou z vápenopískových bloků, stropní konstrukce ze železobetonových panelů. Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem se skládanou krytinou. Vytápění řešeno tepelným čerpadlem a krbovými kamny.

Předpokládaná plocha zastavěná stavbou: 87,7 m2

Předpokládaná užitná plocha: 136,6 m2

Předpokládaný obestavěný prostor: 574,1 m3

Předpokládaný počet obyvatel (osob): 4

Podlažnost: Patrový

Nosná konstrukce: Zděná

Tvar střechy: Šikmá

Následující grafický přehled vyjadřuje srovnání jednotlivých typů nákladů na stavbu ukázkového rodinného domu v roce 2021 a v roce 2022 stanovených aplikací Kubix.


Přečtěte si také:
Jsou vysoké ceny oceli a její nedostupnost důsledkem paniky?


Můžeme pozorovat, že u totožného rodinného domu je meziroční změna konečné ceny stavebního díla bez DPH o 873 682 Kč, což je celkové navýšení o cca 17 %. Při detailnějším pohledu na jednotlivé skupiny nákladů můžeme pozorovat jejich cenový růst v obdobné výši. Přípravné práce a připojení zahrnující přípravu území a přípojky inženýrských sítí vykazují nárůst 17,1 %. Náklady za samotný objekt, zohledňující stavební konstrukce a technické vybavení, vzrostly o 16,7 %.

Náklady na stavbu domu jsou nejvyšší za posledních 25 let

Do nákladů za objekt jsou zahrnuty také vedlejší rozpočtové náklady související s umístěním stavby, průzkumnými a projektovými pracemi, inženýrskou činností, případně dalšími finančními náklady zahrnujícími rezervu. Venkovní úpravy a  vybavení vyjadřující náklady na vybudování čistírny odpadních vod, hospodaření s dešťovou vodou včetně technologie, oplocení, zpevněné plochy, opěrné stěny a venkovního bazénu dosahují navýšení o 17,4 %.

Vývoj cen stavebních materiálů Zdroj: ÚRS CZ s.s.

Další analýzou, ve které byly zastoupeny objekty rodinných domů s různými parametry velikosti, podlažnosti, nosné konstrukce, tvaru střechy, atd. jsme dospěli k hodnotám procentuálního růstu, které takřka odpovídají ilustrativnímu příkladu rodinného domu. Rozdíly jsou v řádech desetin procent.

Hodnota růstu je stanovena pomocí aplikace Kubix na základě změn cen po  aktualizaci na vydanou cenovou úroveň 2022.

Vývoj ceny oceli a betonářské výztuže Zdroj: ÚRS CZ a.s.

Článek vznikl ve spolupráci s ÚRS CZ

Související články