Smluvní podmínky FIDIC v Česku a zahraničí: Aktuální informace - online seminář

11. října 2023 - 11. října 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na online seminář Smluvní podmínky FIDIC v Česku a zahraničí: Aktuální informace, který proběhne 11. října 2023 od 9:30.

Těšit se můžete na lektora JUDr. Lukáše Klee, Ph.D., LL.M., MBA, který Vás jím provede.

Seminář seznámí posluchače se vzory smluvních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů). 

Je zaměřen:

  • Na základní a aktuální informace o FIDIC včetně diskuze.
  • Na investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu.

Získané informace využijí manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci nebo soudci, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů.