Poslání časopisu KONSTRUKCE

Časopis KONSTRUKCE je prestižním dvouměsíčníkem o českém a slovenském pozemním stavebnictví. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími trendy v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech. Jeho čtenáři jsou architekti, projektanti, výrobci ocelových konstrukcí, dodavatelé hutního materiálu a výrobci dalších stavebních materiálů, dodavatelé software, podnikatelé, obchodníci, developeři, bankovní ústavy a taktéž i reklamní a marketingové agentury. Výrazněji se specializuje na segment ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí, v podstatné míře jsou předmětem zájmu i konstrukce ocelobetonové, hliníkové, dřevěné a ze skla. Do popředí zájmu se pak dostává i problematika tzv. "chytrých a šetrných" budov.

Časopis vznikl v roce 2002 a vychází 6 x ročně. Součástí časopisu je i internetová verze www.konstrukce.cz. Časopis šíří informace dalšími "kanály", a to prostřednictvím profilu na sociální síti či on-line Newsletteru. 

ISSN 1803-8433

Obsahem čísel jsou tyto rubriky: 

Architektura - Projektování konstrukcí - Zakládání staveb - Hydroizolace, sanace - Požární odolnost - Stavební materiály - Svařování a dělení materiálů - Povrchová ochrana - Výroba a montáž konstrukcí - Opláštění budov a fasády - Ekonomika staveb a development... 

Časopis KONSTRUKCE zaujímá přední pozici na trhu odborných časopisů v českém a slovenském teritoriu. Nedílnou součástí každého čísla jsou nejrůznější informace z České asociace ocelových konstrukcí, Asociace českých a slovenských zinkoven, České komory lehkých obvodových plášťů, České společností pro nedestruktivní testováníOdborné rady pro BIM, Asociace výrobců minerální izolace a dalších profesních sdružení (působící například v oblasti svařování oceli či požární a povrchové ochrany konstrukcí), s nimiž časopis těsně spolupracuje. Díky kooperaci s obdobnými prestižními odbornými časopisy v zahraničí nabízí aktuální technicko-ekonomické informace a novinky v oboru z různých států Evropy i světa.

S časopisem spolupracují odborníci z prakticky všech vysokých škol obou států zveřejňováním teoretických konstrukčních příkladů. Značný podíl redakce věnuje také publikování zkušeností firemních statiků, projektantů a dalších odborníků přímo z praxe.

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT? 

Vytváříme silná a akceptovaná médiia, která plní přesně tu funkci, které by odborné médium plnit mělo - rychlý a kvalitní transfer informací o progresivních a moderních technologiích, technice, výrobcích a službách v oborech stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetice. Díky své vysoké kvalitě a účinnému zásahu cílových skupin se u mnohých firem staly nezastupitelnými ve firemní komunikaci, při podpoře prodeje, zboží, výrobků a služeb. Média jsou v řadách stále většího počtu marketingových odborníků považovány za jedny z nejkvalitnějších a nejúčinnějších titulů na B2B (business to business) průmyslovém trhu. Plní významnou funkci při komunikaci mezi odbornou veřejností a vystavovateli na odborných konferencích, seminářích a veletrzích. Podstatným způsobem přispívají k popularizaci průmyslových oborů, ale i techniky obecně. Přispívá k rozvoji vědomostí, poznání a odborné gramotnosti nejen stávajících odborníků, ale i nastupující mladé generace inženýrů a techniků.

SKUPINA COM4IN

Vydavatelem odborného časopisu KONSTRUKCE je vydavatelství KONSTRUKCE Media, s.r.o., které je součástí mediální skupiny Com4In.

Do skupiny patří i časopis SILNICE ŽELEZNICE (liniové stavby, od roku 2006). V září roku 2007 přišlo vydavatelství AF POWER agency a.s. na trh s novým titulem All for Power (energetika). Do portfólia patří i portály Vodohospodářské stavby a Občanská výstavba. Týmy časopisů organizují desítky odborných konferencí, seminářů nebo workshopů ročně. O tuto část se (především po stránce organizační) stará společnost SEKURKON s.r.o. - další součást mediální skupiny Com4In.