TRANSPORTNÍ KOTVY - online školení

12. květen 2021

ČBS pořádá a srdečně zve na cyklus dvou online školení TRANSPORTNÍ KOTVY ve dnech 12. a 26. května 2021.

Cíl školení:

Na základě oficiálního dotazu odborníků ze stavební praxe na Evropskou komisi ohledně platnosti a výkladu strojní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ve vztahu k transportním kotevním systémům a transportu betonových dílců vznikla německá směrnice VDI/BV-BS 6205, která vyjasňuje všechny požadavky. Technická pravidla ČBS 06 Transportní kotvy, kterou vydala v loňském roce Česká betonářská společnost, jsou překladem uvedené německé směrnice.

První část je zaměřena na všeobecné informace a je určena pro výrobce, projektanty i uživatele. Druhá část je určena pouze pro výrobce transportních kotevních systémů, mezi které patří nejen specializované, ale hlavně všechny společnosti, které vytváří své interní transportní kotevní systémy. Třetí část je určena pro projektanty a uživatele transportních kotevních systémů.

V návaznosti na vydanou směrnici TP 06 připravila Česká betonářská společnost školení TRANSPORTNÍ KOTVY, které je určeno všem uvedeným skupinám odborníků i nejširší veřejnosti.

Více informací včetně programu naleznete v pozvánce ZDE.