Povinné používání metody BIM se blíží. Umíte s ním?

publikováno:
autor:
Foto: ČAS Foto: ČAS

Jak předpokládá vládní Koncepce zavádění metody BIM, bude její používání povinné u všech veřejných stavebních zakázek s rozpočtem nad 150 milionů korun postupně od července 2023. Ke správě a řízení veřejných zakázek metodou BIM ale nestačí jen nakoupit software. 

BIM má dopad na způsob práce při správě a řízení stavebních zakázek. Zaměstnanci veřejné správy proto potřebují čas, aby se na tyto změny připravili, a také potřebné znalosti a dovednosti. Ty získají ve specializovaných kurzech, určených pro pracovníky veřejné správy, které připravila Česká agentura pro standardizaci (ČAS) ve spolupráci s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství.

 „Motivací pro zavádění metody BIM do veřejné správy je především snaha o zvýšení efektivity u veřejných stavebních zakázek, zejména snížení nákladů a transparentnosti,“ zdůrazňuje Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. „Abychom ale skutečně dosáhli přínosů, které chceme, je potřeba začít příslušné pracovníky vzdělávat co nejdříve tak, aby měli možnost se na nový způsob práce připravit. 

Metoda BIM přináší soustředění všech relevantních informací o stavbě na jednom místě, což umožňuje rozhodovat se na základě – i později prokazatelných – dat a podkladů a nikoli domněnek a odhadů. To je pro veřejnou správu klíčové,“ doplňuje Nechyba.

Kurzy jsou pro jednodušší orientaci rozděleny do šesti sad podle kvalifikací, které metoda BIM ovlivní nejvíce - jde o manažera BIM, stavebního inženýra, facility manažera, investičního odborníka, technologa/technika TZB, specialistu IT a právníka. Systém je vystavěn tak, aby od základního po specializované kurzy mohl každý postupně rozšiřovat své znalosti a kompetence.

Nejdůležitější kvalifikací při zavádění metody BIM hraje tzv. manažer BIM, který celý proces v organizaci řídí. Specializovaný kurz pro (budoucí) manažery BIM zahrnuje teoretickou i praktickou část a účastníkům pomůže připravit konkrétní plán zavedení BIM v jejich organizaci. Po absolvování kurzu budou manažeři připraveni nastartovat celý proces, sestavit tým a následně vše řídit.

Základním stavebním kamenem pro všechny ostatní kvalifikace (ale vlastně pro všechny zaměstnance veřejné správy), které budou s využitím metody BIM pracovat, je kurz Obecný úvod do BIM. Nezáleží na tom, zda již u vás v organizaci máte jednotlivé role přesně definované, nebo ne. Kurz představuje vstupní bránu do práce s metodou BIM pro veškeré kvalifikace a připraví a navede účastníky na další, specificky zaměřené kurzy. 

Jednotlivé kurzy nevyžadují žádné předchozí specifické znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií a probíhají v kombinované formě. 

Pro účast na navazujících kurzech je doporučeno (ale nikoli vyžadováno) absolvování kurzu Základy metody BIM pro veřejnou správu nebo alespoň základní povědomí o metodě BIM.

Více informací o Systému vzdělávání BIM pro veřejnou správu a přihlášky na jednotlivé kurzy najdete na adrese: kurzy.koncepceBIM.cz

Související články