Ocelová konstrukce a opláštění objektu pro mletí a sušení uhlí v německém Duisburgu od nového subjektu – NORDEC, Česká republika

Pohled na objekt pro mletí a sušení uhlí po jeho dokončení Pohled na objekt pro mletí a sušení uhlí po jeho dokončení

V uzavřeném průmyslovém areálu města Duisburg (Německo), rozléhajícím se na obou březích řeky Rýna, postavila společnost Hargreaves raw materials services GmbH novou továrnu na sušení a rozmělňování uhlí tzv. technologií Pulverized Coal Injection (PCI). Závod byl nadimenzován pro výrobu nejméně 350 dnů v roce, s roční kapacitou 400 000 tun (52 t/h) a kapacitou skladovacího sila 2 000 tun - s možností nakládky až 40 nákladních vozidel denně. Závod slouží nejenom místnímu výrobci surového železa, ale i dalším klientům v Německu a západní Evropě.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

  • Název stavby: Coal Grinding Plant Hargreaves
  • Investor: Hargreaves raw materials services GmbH
  • Místo stavby: Duisburg, Německo
  • Projektant: Pöyry Finland Oy
  • Generální dodavatel: Claudius Peters Projects GmbH
  • Výrobce a dodavatel ocelové konstrukce a opláštění: NORDEC, Česká republika
  • Montáž ocelové konstrukce a opláštění: NORDEC, Česká republika

POPIS OBJEKTU

Stavba závodu zahrnovala budovu mlýna se dvěma schodišťovými věžemi. Ty jsou propojené v přízemí s objektem elektro budovy. Součástí realizace byla i konstrukce pásového dopravníku se zásobníkovou stanicí, objekty čtyř sil pro krátkodobé skladování namletého uhlí s možností přímé nakládky kamionů a z potrubního mostu celkové délky cca 500 metrů. Tento most vede do stávajících objektů v areálu, které slouží pro výrobu surového železa.

NÁVRH KONSTRUKCE

Ocelové konstrukce a základní koncepce opláštění všech objektů byly navrženy a vyprojektovány firmou Pöyry Finland Oy. Detailní design opláštění byl pak vypracován firmou NORDEC, Česká republika.

Ocelová konstrukce mlýna je vysoká 50 metrů s půdorysnými rozměry 25 × 21 metrů. Celkový objem budovy činí 20 400 m3. Konstrukce se skládá z obvodových a vnitřních sloupů, sedmi servisních plošin a střešní konstrukce ve dvou výškových úrovních. Celá konstrukce je ve vertikální rovině zavětrována ztužidly umístěnými v obvodových stěnách. Zavětrování v horizontální rovině je umístěno v servisních plošinách na úrovních +16,4, +21,6 a +32,2 metru a ve střešní rovině.

Sloupy byly navrženy jako svařované případně válcované I‑profily. Hlavní nosníky byly plánovány jako svařence nebo válcované I‑profily, sekundární nosníky jsou z válcovaných I‑profilů. Hlavní nosníky zásobníkového sila a filtru představují uzavřené svařované profily výšky 1,7 metru. Svislá stěnová a horizontální ztužidla v úrovni plošin jsou navržena z uzavřených válcovaných profilů.

Servisní plošiny uvnitř budovy jsou pokryty kombinací slzičkových plechů a žárově zinkovaných pororoštů. Všechny plošiny vně budovy jsou pokryty žárově zinkovanými pororošty. Třída provedení ocelových konstrukcí byla EXC2 a EXC3, třída provedení svarů B a C, kvalita provedení povrchů P2.

Ocelová konstrukce elektro budovy má výšku pět metrů, půdorysné rozměry činí 17,2 × 12,5 metru a objem 970 m3. Konstrukce je z válcovaných profilů.

Povrchová ochrana ocelových konstrukcí byla navržena pro stupeň korozivity prostředí C2-M, a to v souladu s EN ISO 12944. Byl použit nátěrový systém TIKKURILA (Temacoat SPA Primer + Temathane 50) v celkové tloušťce 120 μm. Exteriérové konstrukce byly dodány jako žárově pozinkované podle ISO 1461.

Stěnové opláštění je provedeno jako zvukově izolační ze sendvičových panelů s minerálním jádrem. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří ocelové trapézové plechy, střešní plášť je skládaný z parotěsné zábrany, minerální tepelné izolace a PVC folie.

Severovýchodní stěna mlýna (směrem k obytné čtvrti) byla navržena jako protihluková, skládaná, ze sendvičových panelů a dodatečných vrstev trapézového plechu pro dosažení požadované stavební vzduchové neprůzvučnost Rw = 32 dB.

VÝROBA, DODÁVKA A MONTÁŽ

Výroba ocelové konstrukce o celkové hmotnosti 750 tun začala v dubnu 2018 a skončila v srpnu 2018. Dodavatel (NORDEC, Česká republika) vyrobil a dodal převážnou část ocelové konstrukce ze svého výrobního závodu v Obornikách (Polsko), sekundární konstrukce byly dodány z výrobních závodů v České republice. Součástí dodávky byly rovněž výplně stěnových otvorů (okna, dveře a vrata) a opláštění administrativy.

Materiál byl na stavbu odesílán podle harmonogramu a v dílčích etapách podle požadavků zákazníka, který výstavbu koordinoval s montáží technologických zařízení. Celkem bylo na stavbu vyexpedováno více než 60 kamionů ocelových konstrukcí a 30 kamionů sendvičových panelů, střešních plášťů, dveří, oken a dalšího příslušenství.

Byl vypracován montážní postup a předpis obsahující přesný postup montáže všech objektů. Montáž probíhala pod dozorem projektových manažerů firmy NORDEC.

SPECIFIKA DODÁVKY

Všechny konstrukce a materiály, zajišťované firmou NORDEC, byly dodány s certifikáty kvality EU (certifikáty CE) a také s dodatečnými certifikáty požadovanými místním stavebním úřadem („Zullasung“).

Pro ocelové konstrukce, opláštění a veškerá kotvení (včetně např. kotvení okapového systému do fasády) bylo také požadováno dodání kontrolního přepočtu a odsouhlasení lokálním statikem (Prüfingenieurin für Baustatik Staatlich anerkannte).

Vzorek skládané protihlukové stěny objektu mlýna byl úspěšně otestován v laboratořích technické university v Darmstadtu (Technische Universität Darmstadt) tak, jak to bylo požadováno místními úřady ve městě Duisburgu.

Ing. Dan Marha
NORDEC