9. Odborná celostátní konference DIGITALIZACE A BIM VE STAVEBNICTVÍ 2023

1. června 2023 - 2. června 2023

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci a SPS si Vás dovoluje pozvat na konferenci - diskusní fórum 9. Odborná celostátní konference DIGITALIZACE A BIM VE STAVEBNICTVÍ 2023.

Konference bude zaměřena na tato témata:

BIM jako cesta digitalizace českého stavebnictví, BIM jako nástroj komunikace ve stavebnictví, BIM jako předpoklad stavebnictví 4.0, praktické zkušenosti, doporučené metodické a legislativní podklady, výzkumná témata, vzdělávací programy.

Konferenci pro Vás připravují Nadace ABF, MPO, ČAS, CZ.BIM a SPS, ve spolupráci s ČKAIT, ČKA, MMR, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, SEVEN, NCS4.0 a za podpory dalších partnerů i odborných a mediálních partnerů konference.

Konference je tradičně určena pro projektanty, architekty, stavebníky, stavební dodavatele, výrobce stavebních hmot a výrobků, úředníky dotčených orgánů a organizací státní správy, facility managery a odborné pedagogy, developery, zástupce samospráv, akademiky i studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Více informací