Autorizace ve výstavbě

11. únor 2021

Online seminář se koná dne 11. února 2021.

Vybrané činnosti podle SZ: projektová činnost, odborné vedení provádění staveb, požadavky na autorizované osoby

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT bod a ČKA.

Cíl semináře: Příprava k Autorizační zkoušce

Cílová skupina: projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavebník (investor).

Lektor: Ing. Jindřich Pater (autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)

Program:

  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a tzv. vybrané činnosti ve výstavbě pod autorizací podle Autorizačního zákona
  • Autorizační zákon č. 360/2006 Sb.
  • Autorizační obory a specializace pro projektanty a stavbyvedoucí staveb, podléhajících povolení stavebního úřadu
  • Žádost o autorizační zkoušku u ČKAIT-Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  • Průběh a organizace autorizačních zkoušek u ČKAIT
  • Ukázky pomůcek a podkladů ke zkouškám
  • Povinnosti autorizovaných osob podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek
  • Diskuze

Více informací včetně přihlášky naleznete ZDE.