DEFEKTY BUDOV 2021

18. listopad 2021

Letos již potřinácté se 18. listopadu 2021 v Českých Budějovicích bude konat konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků. Konference se zaměřuje především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a staveb. Letošní ročník bude specificky opět zaměřen na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb. Po roční odmlce se znovu objeví problematika digitalizace ve stavebnictví. Zazní odborné přednášky, které byly připraveny na loňský rok a z důvodu pandemické situace nezazněly.

Přednášející a názvy příspěvků:

 1. plk. Ing. Milan Brabec
  HZS České Budějovice
  Téma: Novinky v oblasti PBS.

 1. Ing. Petr Matyáš
  předseda czBIM a buildingSMART Česká republika
  Téma: BIM.

 1. Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
  Metrostav, a.s.
  Téma: BIM v praxi

 1. Ing. Ivan Misar, Ph.D.
  A.W.A.L.
  Téma: Nedestruktivní měření a detekce vlhkosti v konstrukci impedančními vlhkoměry

 1. Ing. Zdeněk Borecký
  SFS intec s.r.o.,
  Téma: Detekce vlhkosti pomocí systému HUM-ID

 1. Ing. Jiří Rozsypal
  RNTK expertní kancelář s.r.o.
  Téma: Lokalizace netěsností pod napětím

 1. Ing. Jan Klečka
  Metrostav, a.s.
  Téma: Termodiagnostika staveb

 1. Ing. Simone  Horáková
  Check. Land s.r.o. – TELINK, spol. s.r.o.
  Téma: Data z výšky (Využití dronů k termodiagnostice)
   
 2. Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
  Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Oddělení diagnostiky a konzervace památek, Mobilní diagnostika dřevěných konstrukcí.
  Téma: Diagnostika dřevěných konstrukcí
        
 3. Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., přednáší: Jiří Všohájek
  Atelier DEK, Stavebniny DEK a.s.
  Téma: Vzduchotěsnost bytu s železobetonovými obvodovými stěnami

 4. Ing. Robert Šinkner, MBA, Ing. Ivan Tureček
  TKP geo
  Téma: Měření deformací

 5. Ing. Jan Fořt, Ph.D.
  VSTE České Budějovice
  Téma: Vlhkost a plísně: výzva pro vývoj materiálů / Inovativní materiály pro moderaci vlhkosti a zamezení růstu plísní v interiéru.

Konference představuje možnost prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví v úzké návaznosti na digitalizaci, SMART a GREEN technologie (BIM, digitální dvojče, energetická a environmentální efektivnost, udržitelnost, …). Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům šetrným k životnímu prostředí.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, Konstrukce a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Hlavní program konference zaměřený na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb v návaznosti na digitalizaci ve stavebnictví bude členěn do 3 tematických bloků:

 • Statika a dynamika budov.
 • Stavební materiály.
 • Navrhování budov.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština. Jednotlivé konferenční příspěvky budou dostupné na stránkách konference. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Místo konání: areál VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice

Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách konference http://defektybudov.vstecb.cz/.

× Full - selfpromo