Dřevostavby 2024

26. března 2024 - 27. března 2024

V úterý 26. března 2024 a ve středu 27. března 2024 proběhne na VOŠ Volyně XXV. ročník mezinárodní odborné konference “Dřevostavby”.

Pro letošní jubilejní ročník je připraveno 32 přednášek, se kterými vystoupí přední odborníci z  výrobní a projekční sféry ze Slovenska, Rakouska, Finska, Švýcarska, Kanady a České republiky. Pro všechny účastníky bude zajištěn profesionální simultánní překlad do českého jazyka.

Konference je určena pro projektanty, konzultanty, státní úředníky, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost.

Tematické okruhy:

  • Dřevo - surovina moderního člověka
  • Architektura dřevěných staveb v Kanadě a severní Evropě
  • Požární odolnost dřevěných konstrukcí
  • Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
  • Normalizace při navrhování a realizaci dřevostaveb
  • Dřevostavby v českém a slovenském prostředí
  • Příklady realizací dřevostaveb
  • Úspory energií, vytápění, ventilace, ekologické aspekty
  • Hybridní stavební systémy
  • Konstrukce, rekonstrukce, obnova a ochrana staveb ze dřeva

Více informací
Program