Elektrizační soustava 2020

25. srpen 2020 - 26. srpen 2020
  • Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn 
  • Strategie a investiční plány

Témata (návrh):

  • aktuální otázky obnovy a rozvoje PS
  • Rozvoj PS ČR a vazba na Evropský rozvojový plán do roku 2023
  • Příprava výstavby liniových staveb
  • Obnova zařízení přenosové soustavy
  • Plánování a rozvoj distribuční soustavy
  • Technologie a další

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague

Více na soustava.afpconference.com.