Konference Brownfieldy 2024

3. června 2024 - 3. června 2024

Zveme vás na šestý ročník konference Brownfieldy, která se odehraje 3. června 2024 v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Organizátory akce je Asociace developerů a společnost le Plan.

O konferenci:

Konference Brownfieldy je místem pro setkávání soukromého a veřejného sektoru nad problematikou revitalizace nevyužívaných lokalit. Pokaždé se koná na jiném místě, v jiném brownfieldu. Každé místo s sebou přináší novou inspiraci a témata. Šestý ročník se odehraje v jedinečných prostorech Automatických mlýnů v Pardubicích, a téma je nasnadě: Brownfield jako prostor pro odvahu, kreativitu a inovace. 

Jak náročné je v českém prostředí realizovat odvážné, kreativní a inovativní projekty? Kolik energie, peněz a času stojí? A může to být snazší? Příběhy malých i velkých projektů na brownfieldech, které jdou za hranice běžného, odhalí největší úskalí aktuálně nastavených podmínek. 

Témata:

  • Systémové změny k nastartování rozvoje brownfieldů
  • Inovace a udržitelnost
  • Brownfield jako životní projekt
  • Zkušenosti měst

Program a registrace