Konference IZOLACE 2023

9. února 2023

Ohlas a zájem návštěvníků o související problematiku se postupně promítl v ucelené spektrum témat okolo plášťů budov. Název Izolace tak už jen nostalgicky připomíná, jaké téma bylo impulsem k založení této uznávané tradice.

Současným děním ve společnosti rezonuje mnoho problémů, z nichž soběstačnost úzce souvisí s našimi domovy. Tedy i s plášti budov. Téma připravovaného 24. ročníku konference Izolace 2023 proto zní:

Soběstačnost díky střechám

O potenciálu střech, jako dosud málo využitých ploch, se hovoří delší dobu. Třeba v přelidněných městech jsou šancí na vytvoření relaxačních zón v parteru nad dopravními komunikacemi. Jsou také ideálním místem pro instalaci zařízení k výrobě elektrické energie – ze Slunce a zadarmo. A mnoho dalšího… Předcházející dlouhé debaty na tato témata utnula realita energetické krize a válka na Ukrajině, nastoupil čas činu. Protože je ale střecha složitá sofistikovaná konstrukce, musí veškeré realizace s ní související akceptovat její nároky. Proto bude na fotovoltaiku, zelené střechy a ostatní využití střech na konferenci nahlíženo optikou nároků střech. To vše v dobových reáliích, kdy spirála inflace opět vynáší do popředí požadavky sleva/laciný/levně. Jdou dohromady se zabezpečením soběstačnosti prostřednictvím střech? Odklon od kvality směrem k levným řešením už jsme zažili a pro střechy tehdejší doba dopadla tristně. Pojďme se dřívějších chyb vyvarovat a najděme na konferenci společná efektivní řešení.

Bližší informace o konferenci najdete průběžně na odborném portálu www.izolace.cz