Konference Kombinované stavby 2022

20. září 2022 - 20. září 2022

Jsme odpovědní, aktivně podporujeme udržitelné stavebnictví, cítíme odpovědnost za ochranu  životního prostředí! Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Nadací dřevo pro život proto přichází s myšlenkou otevřené debaty a hledání možných řešení na první odborné konferenci tohoto typu, na konferenci  Kombinované stavby. Důležitost této konference i tématu podpořili svou záštitou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj. Přidejte se k nám, bude nám ctí pokud podpoříte tuto myšlenku svou účastí či partnerstvím.

Více informací