Konference TESYDO 2020

22. září 2020 - 23. září 2020

TESYDO, s.r.o. Vás zve na technickou konferenci pořádanou k 25. výročí založení i činnosti pro projektanty, konstruktéry, technology, svářečské i stavební dozory, techniky, inspektory a kontrolory, pracovníky kvality, výrobce, pracovníky výroby a montáže, re-vizní techniky, manažery, auditory, technické a marketingové pracovníky firem.

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky na dokumentaci (projekci, konstrukci, výpočty, design), bezpečnost, trvanlivost, spolehlivost, životnost i kvalitu výrobků, technologické, výrobní postupy, kontrolní, zkušební postupy výrobků a montáže výrobků i technických zařízení. Dále upozornit na legislativní předpisy i výrobkové normy, požadavky na výrobu, montáž, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při zhotovování dílců i konstrukcí výrobků a technických i technologických zařízení (stavebních, strojních, výrobních, dopravních, transportních, konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství, tlakových, plynových, chemických, elektrických a zdvihacích zařízení), včetně požadavků na jejich provoz, údržbu, kontrolu i zkoušení, ev. diagnostiku při provozu, také na provádějící kvalifikovaný personál. Tj. v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost i celkové kvality výrobků, vyhrazených technických zařízení a vybraných zařízení i stanovených výrobků a technických zařízení k posuzování shody, tzn. dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i harmonizovaných a neharmonizovaných technicky určených výrobkových norem ČSN, EN a ISO aj.

Odborný garant konference: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D, jednatel TESYDO, s.r.o.

Téma: TECHNICKÉ PODMÍNKY, POŽADAVKY, ZÁSADY A SPRÁVNÁ TECHNICKÁ PRAXE PRO NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ I PROVÁDĚNÍ VÝ-ROBKŮ, TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STAVEB

Místo konání: Hotel Zámek Valeč

Více informací naleznete ZDE.