Koroze a protikorozní ochrana materiálů

21. říjen 2020 - 23. říjen 2020

Konference AKI, s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, je tradičním setkáním korozních inženýrů z aplikační a akademické sféry. Představuje vzácnou příležitost pro konstruktivní dialog mezi praktiky z chemického, energetického, petrochemického průmyslu a jiných odvětví a korozními výzkumníky. Každý má šanci navázat nové kontakty a získat nové zkušenosti a vědomosti díky věcné kritice odborně zdatného publika, zpětné vazbě od praktiků, nebo naopak širokému teoretickému rozhledu akademiků.

Program konference se tradičně opírá o příspěvky z různých oblastí korozního inženýrství a korozní vědy. Vždy zaznívají přednášky o korozních problémech v energetice, v chemickém průmyslu, ve stavebnictví a dopravní infrastruktuře, v automobilovém a leteckém průmyslu. Samostatné bloky přednášek bývají také věnovány ochraně úložných zařízení, biomateriálům, povrchovým úpravám a povlakům, koroznímu monitoringu, zkušebnictví, normalizaci, metodám studia korozních mechanizmů a ochraně nikoliv pouze kovových kulturních památek.

Konference proběhne virtuální formou.

Více na aki-koroze.cz/konference.php