Main - Město a světlo

MĚSTO A SVĚTLO

21. červen 2022

MODERNÍ MĚSTO MEZI SVĚTLEM A TMOU

SVĚTLO v architektuře veřejného prostoru, SVĚTLO z hlediska techniky a technologií, SVĚTLO jako téma pro investory, výrobce a dodavatele, SVĚTLO v jeho environmentálních souvislostech, SVĚTLO z pohledu legislativy a dotací.

Nejen o tom budou diskutovat zákonodárci, zástupci ministerstev, municipalit, odborné a vědecké veřejnosti a všech, kteří se pohybují v oblasti veřejného osvětlení českých měst a obcí.

Pořádáno pod záštitou paní HELENY LANGŠÁDLOVÉ, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a pana JANA CHABRA, radního hl. m. Prahy.

Místo konání: O2 Universum Praha

Více informací na webových stránkách konference: MĚSTO A SVĚTLO 2022