ODBORNÝ SEMINÁŘ – novinky v normalizaci ocelových, dřevěných a skleněných konstrukcí

12. března 2024 - 12. března 2024

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí vás zve dne 12. 3. 2024 na ODBORNÝ SEMINÁŘ – novinky v normalizaci ocelových, dřevěných a skleněných konstrukcí.

Akce se koná na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 od 14.00 dne 12. 3. 2024 v místnosti C-206 a je určena odborné veřejnosti pohybující se v oblasti ocelových, dřevěných a skleněných konstrukcí. V rámci akce bude představen souhrn novinek v uvedených oblastech, navazujících na přípravu nové generace Eurokódů.


PROGRAM SEMINÁŘE:

BLOK 1 – OCELOVÉ KONSTRUKCE

14.00–15.30 - prof. Ing. František Wald, CSc., prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D.:

 • Numerické návrhové výpočty podle prEN1993-1-14

- prof. Ing. František Wald, CSc, Ing. Matyáš Kožich:

 • Uzavřené průřezy z vysokopevnostní oceli v prEN1993-1-8

- prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D.:

 • Za studena tvarované ocelové konstrukce podle prEN 1993-1-3

prof. Ing. Pavel Ryjáček Ph.D.:

 • Novinky v ČSN EN 1993-1-9

- prof. Ing. František Wald, CSc:

 • Novinky v prEN1993-1-2 a prEN1994-1-2

- doc. Dr. Jakub Dolejš, Ph.D.:

 • Novinky v normalizaci lešení

15.30–16.00 Diskuse
16.00–16.20 Přestávka

BLOK 2 – SKLENĚNÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

16.20–17.35 - prof. Ing. Martina Eliášová, CSc.:

 • Novinky v normalizaci skla

- Ing. Michal Netušil, Ph.D.:

 • Návrh vhodné skladby skel pro nosné konstrukce

- Ing. Vojtěch Stančík, Ph.D.:

 • Možnosti využití metody DIC v laboratorní i in-situ praxi

- doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.:

 • Novinky v normalizaci dřeva

- Ing. Karel Mikeš, Ph.D.:

 • Rekonstrukce dřevěných konstrukcí

17.35–18.10 Diskuse
18.15–21.00 Společenský večer s pohoštěním


Více o semináři

Prohlédnout pozvánku