Povinnosti a odpovědnost AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě aneb - projekce, realizace a dozorování staveb v praxi i ve světle judikatury

21. leden 2020

Cílem semináře: je poskytnout autorizovaným osobám, investorům stavebních zakázek, zhotovitelům a odborné veřejnosti ucelený přehled v problematice odpovědnosti autorizované osoby související s výkonem vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy (stavební zákon, autorizační zákon, občanský zákoník, trestní zákoník a zákoník práce) a současnou judikaturu soudů. Kde začíná a končí odpovědnost AO? A jak to vidí praxe?

Lektorka: JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Obsah semináře:

  1. Odpovědnost – vymezení pojmu z pohledu práva, kdy můžeme hovořit o odpovědnosti, limity
  2. Postavení AO v širších souvislostech, pravidla pro použití razítka, překrývání oborů v praxi
  3. Profesní - disciplinární odpovědnost
  4. Správně právní odpovědnost
  5. Trestně právní odpovědnost – judikatura, vybrané příklady z praxe
  6. Občanskoprávní odpovědnost – vada X škoda, odpovědnost za vady, judikatura a vybrané příklady z praxe
  7. Profesní pojištění, limity a možnosti využití
  8. Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou, osvědčení ČKAIT a ČKA

Místo konání: Hotel SLAVIA, salonek, Solniční 15/17, Brno

Více informací včetně přihlášky naleznete ZDE.

Oznámení


Vážené čtenářky a čtenáři,

pokud se vám stránky nezobrazují správně, zvolte prosím jiný prohlížeč (např. Google Chrome, Firefox).

Kalendář akcí