Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav

23. listopadu 2022 - 24. listopadu 2022

Vážení přátelé povrcháři a strojaři.,

Dovolujeme si Vás jménem organizátorů letošního odborného semináře ''Myslivna 22'' pozvat na tradiční největší setkání povrchářů a strojařů, které se letos uskuteční ve dnech 23. a24. listopadu v OREA Congress Hotelu v Brně (dříve Voroněž).

Spolu s Vámi, chceme pokračovat v tradici této povrchářské akce, kdy všichni z přítomných jsou aktivními účastníky, kteří se pravidelně schází, aby si vyměnili to nejcennější – technické myšlenky a informace. Vaši účast je možno podpořit odborným příspěvkem, prezentací nebo inzercí v tištěném sborníku, vystavením a předvedením svých výrobků u svých firemních stolků nebo zapojením se do diskuze k jednotlivým předneseným tématům.

Těšíme se všichni, že i letos najdeme prostor a čas pro tolik potřebná mimopracovní setkávání a rozhovory ve společenské části semináře. Rychlý způsob získávání informací, přátelská atmosféra, dobrá odborná úroveň přednášek a příspěvků dávají záruky dobře investovaného času i přínosu pro každého z účastníků tohoto semináře.

Věříme, že tak jako minulá setkání, napomůže i to letošní k dalšímu rozvoji vzdělávání a spolkové činnosti povrchářské a strojařské obce. Jestliže přijmete naše pozvání k účasti na tomto semináři, budeme se těšit na společná setkání, letos aktuálně s cílem vzájemné pomoci a spolupráce, v době nedostatku téměř všeho, včetně zdravého rozumu, pro udržitelný rozvoj našich firem, zemí a jejich obyvatel. Za Centrum pro povrchové úpravy a za Povrcháře se těšíme na tradiční setkání s Vámi, letos nejen o netradičních technologiích ale i o netradičních zdrojích energií.

Více informací