SPECIÁLNÍ BETONY 2020

14. říjen 2020 - 15. říjen 2020

Jménem přípravného výboru a organizátorů Vás zveme na 17. ročník konference, která se věnuje problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

TEMATICKÉ OKRUHY

  • Okruh I Betony v extrémních podmínkách
    • odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  • Okruh II Vysokohodnotné betony
    • odborná garance doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně, doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
  • Okruh III Ostatní speciální betony
    • odborná garance Ing. Petr Huňka, Ph.D., STACHEMA CZ s.r.o., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Místo konání: Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Více informací naleznete na www.sekurkon.cz.