Stabilizace konstrukce ocelové haly pláštěm za běžné teploty a při požáru

23. červen 2020

Bezkontaktní seminář se koná dne 23.6.2020.

O semináři

U konstrukčních prvků, sloupů, nosníků a příhradových nosníků lze zlepšením popisu chování pláště konstrukce zvýšit bezpečnost návrhu a dosáhnout podstatných úspor.
 

V projektu je řešena otázka, jak stabilizační účinek popsat, využít a dosáhnout podobných úspor za požáru. Projekt nabízí jednoduché i pokročilé řešení za zvýšených teplot při požáru.


V semináři bude ukázáno, jak se stabilizace pomocí plášťových konstrukcí navrhuje.

Program

 • 14:00     Zahájení (prof. Máca)
 • 14:00     Stabilizace pláštěm za běžné teploty (doc. Jandera / Ing. Lišková / Ing. Vopatová)
 • 14:15     Příklad návrhu haly s traperovými plechy (Ing. Cábová / Ing. Vopatová)
 • 15:30     Příklad haly se sendvičovými panely (Ing. Cábová / Ing. Lišková)
 • 15:45     Požární scénáře pro průmyslovou halu (Ing. Cábová / Ing. Lišková)
 • 16:00     Zkoušení pláště budovy (Ing. Dufek, Ing. Bednář, PAVUS a.s.)
 • 16:15     Přestávka
 • 16:30     Požární zkoušky ve vodorovné peci (teploty) (Ing. Cábová / Ing. Lišková)
 • 16:45     Ohybová tuhost sendvičových panelů (Ing. Cábová / Ing. Lišková)
 • 17:15     Připojení pláště ve smyku
 • 17:30     Připojení pláště v kroucení
 • 17:45     Stabilizace prvků haly za zvýšené teploty
 • 18:00     Pokročilý model návrhu haly za zvýšené teploty
 • 18:15     Shrnutí/diskuse

Přihlásit se můžete na seminar134@fsv.cvut.cz.

Více informací naleznete ZDE.