Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

28. leden 2020

Seminář je akreditován MVČR pro průběžné vzdělávání pro úředníky s přiděleným číslem akreditace AK/PV-161/2018

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1 bod, ČKA – 2 body.

Cíl semináře: Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu.

Seminář je určen: Pro pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.
Lektoři: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Program:

  • Funkce TDS v procesu výstavby, přehled a dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce, rozsah působnosti TDS jako autorizované osoby
  • Odpovědnost TDI – profesní, pracovněprávní, správněprávní, trestní a smluvní,
  • TDS ve vazbě na veřejné stavební právo- Změny stavebního zákona a vliv na výkon TDI - metodiky pro výkon TDS na víceoborových stavbách, stavební záměry vyžadující TDS jako AO, pravidla užití autorizačního razítka, dokumentace stavby a vedení stavebního deníku
  • TDS ve vazbě na soukromé právo – TDI v procesu přípravy a realizace staveb –smluvní vztahy, vybrané promlémy v oblasti smlouvy o dílo a příkazní smlouvy, výkon kontrolní činnosti, předání díla, odpovědnost za vady díla, reklamace
  • Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách.

Místo konání: Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Více informací včetně přihlášky naleznete ZDE.

Oznámení


Vážené čtenářky a čtenáři,

pokud se vám stránky nezobrazují správně, zvolte prosím jiný prohlížeč (např. Google Chrome, Firefox).

Kalendář akcí