Vodní nádrže 2022

26. října 2022 - 27. října 2022

Konference Vodní nádrže 2022 je odborná vodohospodářská konference, která má za cíl přednést a diskutovat témata jak z oblasti vodního hospodářství (transformace průtoků v nádržích, manipulace, technické problémy nádrží), tak i z oblasti limnologie a vodárenství (zdroje a transport živin v povodí nádrží, eutrofizace, ochrana vodních zdrojů aj.).

Hlavními okruhy témat jsou: správa vodních nádrží, klimatická změna a nové vodní zdroje, výstavba a rekonstrukce vodních nádrží, eroze, sedimenty a opatření v povodích vodních nádrží, eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin, ochrana jakosti povrchových vodních zdrojů.

Více informací