Novinkou konference Ocelové konstrukce bude i diskuzní panel

Ilustrační foto Ilustrační foto

22. ročník konference Ocelové konstrukce pořádá společnost Sekurkon 20. května 2020 v Pasohlávkách (Hotel Termal Mušov). Tradiční akce je letos doplněná o nové záštity akademické sféry, přednášky budou více zaměřeny na konkrétní příklady z praxe a zpestřením by mohla být i panelová diskuze na téma související s oborem ocelových konstrukcí.

Akce je pořádána ve spolupráci s Českou asociací ocelových konstrukcí (garant konference) pod záštitou nového děkana Strojní fakulty VŠB – TU Ostrava prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., děkana Stavební fakulty ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., děkana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., a děkana Fakulty stavební VUT v Brně prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc. Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. V rámci konference bude vyhlášen první ročník soutěže O konstrukční detail.

Premiérově bude do programu zařazena Panelová diskuze, v rámci které budou vybraní specialisté diskutovat (před věříme širokým auditoriem účastníků konference) nad aktuálním stavem oboru ocelových konstrukcí. Do debaty budou následně přizváni i účastníci konference (moderátor Panelové diskuze Ing. Lubomír Gogela, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., člen holdingu CE INDUSTRIES). Více informací o konferenci Ocelové konstrukce najdete na www.sekurkon.cz nebo konstrukce.cz (Kalendář akcí). Definitivní program bude zveřejněn v průběhu dubna 2020.