Main - Město a světlo

Novinkou konference Ocelové konstrukce bude i diskuzní panel

Ilustrační foto Ilustrační foto

22. ročník konference Ocelové konstrukce pořádá společnost Sekurkon 20. května 2020 v Pasohlávkách (Hotel Termal Mušov). Tradiční akce je letos doplněná o nové záštity akademické sféry, přednášky budou více zaměřeny na konkrétní příklady z praxe a zpestřením by mohla být i panelová diskuze na téma související s oborem ocelových konstrukcí.

Akce je pořádána ve spolupráci s Českou asociací ocelových konstrukcí (garant konference) pod záštitou nového děkana Strojní fakulty VŠB – TU Ostrava prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., děkana Stavební fakulty ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., děkana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., a děkana Fakulty stavební VUT v Brně prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc. Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. V rámci konference bude vyhlášen první ročník soutěže O konstrukční detail.

Premiérově bude do programu zařazena Panelová diskuze, v rámci které budou vybraní specialisté diskutovat (před věříme širokým auditoriem účastníků konference) nad aktuálním stavem oboru ocelových konstrukcí. Do debaty budou následně přizváni i účastníci konference (moderátor Panelové diskuze Ing. Lubomír Gogela, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., člen holdingu CE INDUSTRIES). Více informací o konferenci Ocelové konstrukce najdete na www.sekurkon.cz nebo konstrukce.cz (Kalendář akcí). Definitivní program bude zveřejněn v průběhu dubna 2020.

Aktuálně

Praha schválila investiční přípravu dalšího nájemního bytového domu, na Nových Dvorech. Městský bytový fond by se tak rozšířil o zhruba 45 nových bytových jednotek. Bytový dům vyroste na městských pozemcích v Durychově ulici na Nových Dvorech v Praze 4, kde poblíž vznikne v příštích letech nová stanice metra D. Nové Dvory jsou jedním z největších pražských rozvojových území, kde město vlastní souvislé pozemky vhodné pro bytovou výstavbu. Výstavba stanice metra D je impulsem pro development celého území, jehož součástí budou různé bytové projekty, mateřská a základní škola, centrum pro obchody a služby nebo prostory pro volnočasové aktivity.„Praha musí zůstat městem pro všechny, nejen pro bohaté, a dostupné bydlení je pro to základním předpokladem,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Kalendář akcí