Stovka ocelářů jednala o novinkách oboru v Pasohlávkách

Kolegyně Daniela Pivodová a Monika Odstrčilová u desky s partnery akce Kolegyně Daniela Pivodová a Monika Odstrčilová u desky s partnery akce

Za zvýšených hygienických opatření, souvisejících s pandemii koronaviru, proběhla po roční přestávce tradiční konference Ocelové konstrukce. Přímo v hotelu Termal Mušov a na mnohých místech po celé České a Slovenské republice u obrazovek PC sledovalo více než 100 specialistů na obor ocelových konstrukcí téměř 20 přednášek. Konferenci pořádala společnost Sekurkon, s.r.o.

Přednášející byli buď v sále, nebo byli připojení prostřednictvím telemostu. O tuto formu se například postaral profesor Ivo Hlavatý z Fakulty Strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, který popsal aktuální stav výuky v době „covidové“ na fakultě, prezentoval i marketingové aktivity na sociálních sítích a dopady do zájmu studentů o strojírenské obory. Online formou oslovil všechny účastníky i Jiří Dufek z Ocelářské unie, který přiblížil aktuální otázky vývoje cen v ocelářství a dopady do stavebnictví.

Tradičně zaujal se svou přednáškou inženýr Marian Bartoš ze SAG Elektrovod, který hovořil na téma: „Zváranie oceľových konštrukcií a zvyškové napätia s ním spojené.“ Na toto téma bude společností Sekurkon připraven specializovaný seminář. Stejně tak problematika šroubových spojů pro ocelové konstrukce (Ing. Martin Sondel, Ph.D., European Welding Institute) si zaslouží samostatnou akci, o které vás budeme brzy informovat. Velký zájem byl o havárie betonových předpjatých vazníků halových objektů - ocelové řešení (Ing. Jaroslav Cejnar, Rada Building). Pověstnými třešničkami na dortu pak byly přednášky o ocelové konstrukci největšího šperku světa, na kterém se mimo jiné podílela firma Excon. Česká účast pak byla zřejmá i z příspěvku inženýra Igora Chorovského, který popsal ocelovou konstrukci deflektoru pro raketu ARIANE 6. Blíže se k průběhu konference vrátíme v nejbližším vydání časopisu Konstrukce.

Mediálními partnery pak byly časopisy Konstrukce, Silnice železnice a All for Power. Na stránkách těchto časopisů pak budou postupně vybrané přednášky prezentovány, ať již v podobě textové nebo formou videozáznamu jednotlivých prezentací. Poděkování pak patří hlavním partnerům a sponzorům akce (viz foto kappa desky) a taktéž sponzorům cen pro účastníky (ESAB Vamberk a Hotel Termal Mušov).

Děkujeme všem přednášejícím, účastníkům na místě i vzdáleným, partnerům a organizátorům za to, že přispěli svým dílem ke zdárnému průběhu akce, která byla po dlouhé době možná (za splnění určitých podmínek) i formou prezenční. Budeme se těšit na další konference, které pořádá společnost Sekurkon, ať již jde o Silniční konference (8 a 9. září 2021, Olomouc) a Sympozium Mosty (7. a 8. října 2021, Brno). Partnerská společnost AF Power agency, vydavatel časopisu All for Power ještě před těmito termíny pořádá 23. - 24. srpna 2021 již 12. ročník konference Waste to Energy – Energetické využití odpadů a 26. - 27. srpna 2021 již 13. ročník konference Elektrizační soustava.