Přelomový rok pro vláknové zdroje 4ISP na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

publikováno:
autor:
Zástupci společnosti 4ISP a firmy Raycus Zástupci společnosti 4ISP a firmy Raycus

Letošní rok lze považovat za přelomový v oblasti vláknových zdrojů. Podobně jako příchod laserů na trh dovolil firmám rychleji reagovat na vývoj a začít vyrábět bez potřeby vysekávaček a u metod řezání došlo k obrovským časovým úsporám, tak dnešní doba umožňuje dodávat zakázkově celé stroje v daleko pružnější reakční době. Velkým pokrokem je možnost přímého prodeje vláknových zdrojů do výroby. Od letošního roku připadla nově společnosti 4IPS pozice distribučního a servisního centra pro Evropu na vláknové zdroje RAYCUS, druhého největšího světového producenta a zároveň vývojové firmy.

Raycus je hlavním určovatelem standardů pro laserové odvětví v Číně a má zapsáno 192 patentů. Tyto zdroje a další novinky představuje česko-německá 4ISP s.r.o. na Mezinárodním strojírenském veletrhu v těchto dnech 7. - 10. října. Celoročně se pak s nimi budou moci zájemci seznámit v centru EURAZIO v Modleticích u Prahy. Základním prvkem celé výroby je fakt, že všechny základní díly vyrábí ve firmě Raycus sami, nejedná se tedy o „skládačku“ komponentů různých výrobců o různé stabilitě. Ale o produkt s pevně danými servisními pravidly, kde je jasně dané u každého kusu, co obsahuje a kde přesně se ve výrobě nachází náhradní díl. Vláknové zdroje slouží k přeměně elektrické energie na světelnou. Vytvořený tok světelné energie je následně využíván ke zpracování materiálu, například k jeho termickému dělení. V praxi se vláknový zdroj využívá k řezání a značení kovů, svařování či laserovému čištění. V současnosti jde tedy o jedno z klíčových odvětví kovozpracujícího průmyslu. Vývoj společnosti jde tak rychle vpřed, jak rychle se vyvíjí schopnost dělit kovy. Současné nejmodernější zdroje dosáhly účinnosti přeměny 35 procent. Ještě před rokem bylo obvyklých 25 procent účinnosti a u CO2 laseru je dosahováno dokonce pouhých 8-12 procent.

„I dříve musely výrobci řezacích laserů, svářeček či leštiček používat zdroje, a tedy je i nakupovat. Nicméně výrobci přicházejí blíže, jsou schopni reagovat velmi rychle na speciální požadavky odběratelů a díky velikosti trhu přizpůsobit servis dnešní poněkud hektické době. Stojíme si za tím, že stroje a komponenty, které nabízíme slouží, jak mají a udělají nám dobrou reklamu,“ uvádí Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D., marketingová a projektová ředitelka centra EURAZIO. „Reakcí na průmysl 4.0, který se již dostává i do středních a malých firem přicházíme s roboty a manipulátory, které směle konkurují profi robotům v základních aplikacích – cenou, jednoduchostí a stabilitou. Pokud máte rozsáhlý provoz, který potřebujete doplnit manipulátory anebo jste naopak menší firma, která by ráda zkusila, co to robotizace je, a jak může pomoci, zeptejte se u nás na nabídku robotů GSK. První robot již vykonává svou práci na MSV v Brně a následně na showroomu v Modleticích. Na Showroom do Eurazio Centra Vás zveme mimo jiné podívat se na nejmodernější stroje a technologie a také na výstavu Technického muzea v Brně a Igráčků. Zavzpomínat si, kde byly počítače v době nedávno minulé. Pozdravit našeho nového rogalistu – kdo ho najde, přihlaste se u obchodníka o slevu 5% na stroj.  Náš showroom je hravá dílna, místo, kde se tvoří, zkouší, testuje a vznikají zajímavé produkty a nápady. Jsme otevřeni všem, hlavně hravým technikům. Přijďte se seznámit s lasery, frézkami, 3D tiskárnami, roboty, lisy, leštičkami, filtracemi a dalšími vychytávkami, zapneme je a vy si je vyzkoušíte,“ dodává Dagmar Smrčinová.

O skutečnosti, proč se firma 4ISP rozhodla zastupovat společnost Raycus na evropském trhu rozhodlo následující. Firma Raycus je výrobcem a vývojářskou firmou vláknových zdrojů. Byla založena v roce 2007. Její registrovaný kapitál činí 18 milionů USD. Rozkládá se na 50 000 m2, z čehož výroba zabírá 20 000m2. V roce 2018 vstoupila firma Raycus na akciový trh (No.300747). Má více než 2000 zaměstnanců z čehož 6 patří mezi TOP čínské vědce. Prodej za rok 2018 činil téměř 1 500 000 000 Yuan. Jedná se o jediného čínského výrobce, který si může vyrábět veškeré základní části zdrojů. Raycus je hlavním určovatelem standardů pro laserové odvětví v Číně a má zapsáno 192 patentů. Hlavní výhody produktů Raycus jsou kompletní produktové řady zdrojů, kompletní spektrum laserových procesových aplikací (značení, řezání, svařování, kalení, čištění atd.). Díky vývojovému zázemí reagují na potřeby zákazníků a umí přizpůsobit zdroje konkrétní potřebě zákazníka. Hlavní výhodou servisu Raycus je 50 zahraničních poboček a kanceláří, základem servisu je tým elitních inženýrů s více než 5letými zkušenostmi, které vycvičují juniorní a seniorní servisní techniky a inženýry a globální doba odezvy je méně něž 48h.

Vláknové zdroje, tedy ta část stroje – zařízení, kde dochází ke změně elektrické energie na světelnou, se skládá z takzvaných modulů a combineru. Světelný tok jednotlivých modulů, nejčastěji o výkonu 1kW, je sloučen do výsledného výkonu v combineru, odkud je distribuován optickým vláknem s pancéřovou ochranou do aktivní části stroje (řezné hlavy, svářecí...).  Jednotlivé moduly obsahují čipy a skleněné vlákno obohacené rubidiem, které dokáže zařídit přeměnu elektrické energie na světelnou. Skleněné vlákno je vyráběné tažením skelného jádra ze skleněné tyče o velmi vysoké čistotě skla. Laicky se dá vyjádřit, že pokud chcete dosáhnout prostupnosti světla obdobnému jako u okenní tabule, musíte z takto čistého skla vytvořit tabuli 3 km silnou, tak čisté musí být sklo ve vláknovém zdroji.

Na veletrhu představí firma 4ISP také Třískové obrábění v praxi. Běžné použití třískového obrábění můžeme najít v truhlárnách, kovozpracujícím průmyslu při zpracování syntetických materiálů. To z něj dělá jednu z nejdůležitějších výrobních technologií ve strojírenství. Dovoluje dosažení vysokých přesností a kvality opracovaných ploch. Dnes již běžně lze narazit ve výrobě na CNC stroje, tedy frézky a obráběcí centra. Jedná se o stroje ovládané počítačem, které obrábí na základě programu v drtivé většině napsaném v ISO kódu. CNC Frézky, které lze nalézt v nabídce 4ISP slouží primárně k obrobení a dělení dílů z neželezných a nekovových materiálů, která vychází z polotvaru tvaru desky.

Mezi CNC stroji pro třískové obrábění patří i stroje, které jsou uzpůsobeny pro různá odvětví průmyslu, jedno z těchto odvětví je i reklamní průmysl. Tyto stroje jsou vybaveny pro velkorozměrové formáty materiálů a umožnují upínání materiálu bez pomocí upínací mechaniky, a to pomocí vakua, tyto stroje využívají univerzální vřeteník, dovolující použití různý modulů jako je oscilační nůž pro zpracování širokého spektra materiálů. V podstatě je možno zde obrábět vše od papíru, přes látku a různé syntetické materiály až po dřevo a neželezné kovy. Další speciální výhodou těchto strojů je využití kamery pro čtení nářezových značek. Oproti obráběcím centrům, kde kamera dokáže monitorovat přesnost a průběh obrábění, tak zde kamera souží k načtení nářezových značek, určení nulového bodu obrobku a následné vyřezávání – frézování jednotlivých tvarů z materiálu.