Články

Založenie pylónu nového cestného mosta v Komárne

Založenie pylónu nového cestného mosta v Komárne

Jedným z problémových bodov severo‑južnej tranzitnej automobilovej dopravy je prechod cez Dunaj v Komárne. Od prvých úvah trvalo takmer 15 rokov, kým sa pristúpilo k výstavbe nového cestného mosta. Prvé prieskumné práce sa uskutočnili v roku 2006.

Prognóza sadania Nivy Tower

Prognóza sadania Nivy Tower

Na rovinatom území s nadmorskou výškou terénu okolo 137,0 m n. m. sa v priestore bývalej bratislavskej autobusovej stanice Mlynské Nivy začal budovať komplex, zahrňujúci novú autobusovú stanicu, obchodné a administratívne priestory.