Instalaci požárně bezpečnostního zařízení zajistila PYRONOVA IS

publikováno:
autor:

Jako dodavatel protipožárního systému pro společnost Fatra, a. s., jsme nejprve důkladně zanalyzovali skutečný stav haly a navrhli pro klienta nejideálnější řešení.

Pro zajištění maximální požární bezpečnosti se instalace řídila normou ČSN EN 12845, která udává směr celému protipožárnímu systému. Ten je ve zkratce tvořen nádrží, čerpadly potrubím a sprinklerovými hlavicemi, tj. koncová část systému, kde dochází k rozstřiku vody při hašení. Celkem pro zajištění chráněné oblasti bylo použito 6,6 km potrubí, 1 400 ks hlavic sprinklerů, nádrž o kapacitě 575 m3 a dvě čerpadla – hlavní a záložní, obě na dieselový pohon. V současné době je celý navržený systém připraven k uvedení do provozu.

O FIRMĚ

Firma se pyšní více jak 20 lety zkušeností v oblasti požární ochrany. Cílem společnosti je poskytnout svým klientům komplexní služby a širokou škálu individuálních řešení, která umožňují ideální ochranu v různých částech objektu s maximálními standardy pro zachování vysoké úrovně protipožárního zabezpečení stavebních objektů a technologických zařízení. Standardem firmy PYRONOVA IS, s. r. o. je detailní zpracování celého projektu ještě před samotnou tvorbou cenové nabídky, díky tomu jsou zákazníkovi předány všechny informace o nabízeném řešení s předstihem.

www.pyronova.com