Jaký software pro projektování?

@ Vodní elektrárna, Kempten, Konstruktionsgruppe Bauen AG, foto: Eva Bartussek @ Vodní elektrárna, Kempten, Konstruktionsgruppe Bauen AG, foto: Eva Bartussek

Když přijde čas vybrat nový software pro 3D modelování, je snadné nechat se ohromit spoustou možností a funkcí. Které funkce jsou ovšem důležité a co je potřebné pro každodenní práci?

1. Přesně modeluje složité geometrie

Stavby jsou stále ambicióznější, o čemž svědčí projekty, jako je most Tamina s kolosálním rozpětím, Gotthardský úpatní tunel – nejdelší železniční tunel na světě, nebo táhlé betonové křivky vodní elektrárny Kempten. Přesné modelování těchto složitých geometrií je výzvou, kterou váš budoucí software musí překonat.

Pokud porovnáte stejný objekt nakreslený ve dvou různých softwarech, bude mít často různé objemy, zejména u zakřivených povrchů. Je to způsobeno tím, jak software modeluje objekty, přičemž někdy se používají metody, u kterých objekty vypadají hladce, ale při pohledu zblízka jsou ve skutečnosti mírně nepřesné. Nejpřesnější modely budou poskytovat nejpřesnější informace, Zvolte tedy software, který vám umožní snadno vytvářet přesné modely jako např. Allplan Engineering.

2. Rychle modeluje výztuže

Jedním z časově nejnáročnějších úkolů, které inženýři pravidelně provádějí, je modelování a podrobné popisování výztuže betonu.  Jakmile je výztuž navržena, je potřeba spočítat její množství a vytvořit armovací výkresy, co často probíhá ručně v tabulkovém procesoru.

Pokud ve svém konstrukčním programu ztrácíte týdny na projektování betonové výztuže, může vám pomoci Allplan Engineering, který tuto činnost vykonává za zlomek času, v porovnání s tím, co by vyžadovalo použití 2D metody. Allplan Engineering snadno a intuitivně modeluje a podrobně popisuje výztuž a poté vygeneruje potřebná množství a armovací výkresy jako vedlejší produkt.

3. Snadno definuje řezy

Ať už navrhujete mosty, silnice, tunely nebo jiné konstrukce, další důležitou funkcí je schopnost snadno vytvářet typické podélné nebo příčné řezy. Namísto ručního kreslení řezů by je měl umět vytvořit váš modelovací software. Při výběru 3D modelovacího programu vyberte ten, který umožňuje volně definovat řezy jako součást existujících objektů nebo z podélného či příčného vytyčení. Například software Allplan Engineering umožňuje vytvářet podélné řezy přímo z vytyčení (podél trasy). Příčné řezy lze snadno vytvořit vytvořením pohledu skrz tvar, což ušetří čas ve srovnání s ručně vytvářeným řezem.

4. Umožňuje vizualizaci

Málokdo si dokáže představit dokončenou stavbu pouze na základě 2D výkresů. I když se to může jevit jako maličkost, možnost vyzkoušet si a prozkoumat 3D budovu má praktické využití.

U 3D BIM modelu lze nesrovnalosti odhalit mnohem snadněji než z 2D výkresů, ať už jsou mezi prvky konstrukce nebo k nim dochází s okolním zařízením staveniště. Projekty mohou být konstruovány tak, aby zohledňovaly dobu výstavby a výdaje během stavby. Virtuální prohlídka umožní vašemu investorovi vyzkoušet si prostor ještě před tím, než bude postaven.

5. Podporuje openBIM

Mnoho investorů nyní požaduje používání BIMu. Je velmi důležité, mít možnost sdílet informace s externími stranami bez ztráty dat.

S cílem podpořit tento přístup byl vyvinut openBIM. Princip openBIM spočívá v tom, že umožňuje vyměňovat si informace mezi různými výrobci a mezi platformami, díky čemuž můžete používat jakékoli nástroje, a přesto budete moci sdílet a přistupovat k těmto informacím z jiného softwaru. Stejně jako byste vytvořili PDF, abyste odeslali výkres klientovi bez CAD nástroje, software kompatibilní s openBIM umožňuje vytvářet a číst soubory od jiných stran bez dalších programů.

ALLPLAN je globálním poskytovatelem otevřených řešení pro Building Infor­mation Modeling (BIM). Nabízí inovativní nástroje orientované na požadavky uživatelů pro plánování a výstavbu staveb. Více informací na www.allplan.com.