Metoda BIM bude od roku 2023 ve veřejné správě povinná

BIM neboli informační modelování staveb. BIM neboli informační modelování staveb.

Vládou schválená Koncepce zavádění metody BIM předpokládá, že od roku 2023 budou veřejní zadavatelé muset postupně začít využívat metody BIM pro všechny veřejné stavební zakázky s hodnotou nad 150 milionů korun. Koncepce sice předpokládá uložení povinnosti jen veřejným zadavatelům, ale změny se dotknou celého odvětví stavebnictví.

Je naivní si myslet, že digitální transformací by prošla jen veřejná správa. Stavebnictví je oborem, které nemá stálý a uzavřený okruh dodavatelů a subdodavatelů, díky tomu digitalizace dopadne na všechny. Dotkne se projektových, stavebních či správcovských firem. Jednoduše všech, kteří se stavby účastní během celého jejího životního cyklu. Smyslem nebude jen vytvářet vizualizaci stavby ve 3D, ale už od prvního okamžiku stavebního záměru soustřeďovat informace ke stavbě na jednom místě, a to po dobu celého jejího životního cyklu.

ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACI (ČAS)

Byla zřízena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb. Od 1. 1. 2018 je pověřena vykonávat činnosti spojené se zabezpečováním tvorby, vydáváním a distribucí českých technických norem.

BIM JAKO ZMĚNA PŘÍSTUPU K PRÁCI

Digitalizace tak ve svém důsledku může celý obor posunout k větší efektivitě práce a snížit náklady, nicméně to předpokládá výrazný zásah do života každé firmy. Nespočívá to jen v digitalizaci materiálů, které musí být strojově zpracovány, aby se s daty dalo počítačově pracovat. Jde o změnu přístupu, vnitřních procesů a komunikaci.

„K tomu, aby mohla firma začít využívat v rámci svých stavebních projektů metodu BIM, nestačí jen nakoupit nějaké softwarové řešení. Musí se skutečně změnit způsob, jak je organizována a řízena práce v rámci jejích struktur. Zavedení metody BIM je opravdu svébytný projekt digitální transformace, kterým bude muset firma nebo instituce projít, má-li přežít na digitálním trhu budoucnosti. Projekt to je poměrně náročný, který netrvá týden, ani měsíc, ale bude součástí života organizace mnohem déle. S přípravami je potřeba začít co nejdříve,“

vysvětluje Růžena Kentošová z České agentury pro standardizaci (ČAS) z odboru Koncepce BIM.

KDO POMŮŽE S DIGITÁLNÍ TRANSFORMACÍ

Proto ČAS a její odbor Koncepce BIM dostal za úkol vytvořit standardy, návody a metodiky, které pomohou už teď veřejným zadavatelům stavebních zakázek začít pilotně řídit své projekty digitálně s využitím metody BIM. Za tímto účelem vytvořili dva dokumenty nazvané Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele. Jde o průvodce digitální transformací. Ta je rozdělena do čtyř základních kroků, jimiž si musí každá firma či organizace projít – od realistického popsání současného a definování cílového stavu, přes navržení změn a plán jejich zavedení, až po ověření nových postupů v rámci pilotních projektů. Návodem se může inspirovat i soukromý sektor. Dokumenty jsou zdarma přístupné na webu KoncepceBIM.cz (www.koncepcebim.cz).

Související články