Tekla Structures – moderní BIM řešení pro halové konstrukce

Stále více je slyšet o BIM projektování. Mohlo by se zdát, že se jedná pouze o 3D model konstrukce, nicméně BIM model se skládá z grafických i negrafických informací. Základem BIMu je tedy opravdu 3D model konstrukce, ale je potřeba jej doplnit ještě o další data. V případě ocelových konstrukcí může obsahovat každý ocelový dílec informace o hmotnosti, rozměrech, povrchové úpravě, datu transportu, pozici na skládce materiálu a mnoho dalších informací potřebných jak ve fázi projekce a výroby, tak ve fázi montáže a následně údržby konstrukce.

OPEN BIM SOFTWARE

Pro rychlejší a efektivnější modelování má Tekla Structures k dispozici nástroje pro vkládání referenčních modelů. Tyto modely mohou pocházet z různých programů a slouží jako podklad pro zpracování konstrukčního modelu. Mohou být importovány 2D i 3D reference. Reference jsou viditelné jak v modelu, tak i ve výkresovém prostředí. Reference je možné zobrazit dle nastavení uživatele a není tedy potřeba modelovat například stávající konstrukci, která je zobrazena v referenčním souboru.

Reference ve formátu IFC mohou být konvertovány na nativní prvky pomocí integrovaného konvertoru. Tento nástroj dokáže rovněž porovnat jednotlivé verze IFC souboru a zobrazit prvky, které byly změněny oproti předchozí verzi. Následně je možné aktualizovat nativní prvky Tekly podle aktuální verze IFC souboru.

Další možností pro přenášení dat mezi Teklou a dalšími softwary je takzvané přímé propojení. Pomocí tohoto propojení lze přenášet informace tam i zpět. Příkladem může být propojení s programem Grasshopper, který slouží k parametrickému modelování konstrukce. Dalším příkladem přímého propojení je možnost odeslání analytického modelu konstrukce do výpočetního softwaru SCIA nebo Dlubal. Změny provedené v těchto výpočetních programech lze poslat zpět do modelu Tekla Structures.

Možnost importovat a exportovat různé formáty (být tzv. Open BIM) je nezbytné pro přechod na metodiku a fungování podle BIM. Bez těchto funkcí by nebylo možné efektivně předávat informace mezi členy týmu, kteří na projektu pracují. Informace se mohou týkat jak fáze projekce, tak fáze výroby nebo výstavby.

VOLNOST MODELOVÁNÍ

Tekla Structures obsahuje rozsáhlé knihovny materiálů, profilů, šroubů a šroubových sestav. Dále obsahuje širokou škálu předloh pro jednotlivé typy výkresů a výkazů zcela uzpůsobených uživatelským požadavkům. Všechny tyto knihovny a předlohy jsou volně dostupné pro všechny uživatele. Knihovny jsou otevřené a je možné v nich mazat, měnit nebo přidávat nové položky.

Tekla Structures disponuje několika nástroji pro definici nového profilu, včetně importu pomocí DWG. Předlohy výkresů a výpisů je možné vytvářet nebo měnit pomocí vestavěného editoru předloh. Volně přístupná jsou takzvaná prostředí, která v sobě obsahují všechny výše zmíněné knihovny a předlohy. Proto je velice snadné projektovat pro zahraničního investora. Stačí nastavit prostředí příslušné země a Tekla Structures okamžitě disponuje všemi knihovnami a předlohami dle zvyklostí dané země.

NOVINKY PRO HALOVÉ KONSTRUKCE

Tekla Structures se neustále vyvíjí a poskytuje nová vylepšení i v oblasti ocelových konstrukcí. Mezi novinky v aktuální verzi patří například vylepšení šroubových přípojů. Drobné odchylky mezi sešroubovanými prvky se již neprojeví ve výkrese v podobě pootočeného otvoru, tak jak tomu bylo v předchozích verzích, a tím pádem jsou NC data exportována bezchybně. Šroubové spoje lze nově nadefinovat i bez předvrtání. Tuto vlastnost lze využít při kotvení trapézových plechů nebo při vytváření excentrických kluzných přípojů.

Vylepšení se objevilo i ve formě nového makra pro přímé schodiště, které nyní podporuje přímou manipulaci. Jedná se o nový typ komponentu, který má dialogové okno přesunuto do bočního panelu.

Novinkou je nástroj „samostatný ohýbaný plech“. Díky tomuto nástroji je mnohem jednodušší vytvářet sila nebo jiné konstrukce z ohýbaných plechů. Oproti nástrojům dostupných v předchozích verzích tento již nepotřebuje k vytvoření ohybu žádné další objekty.

Spousta dalších nových funkcí a vylepšení se objevuje i v oblasti práce s výkresovou dokumentací, předlohami výkresů a celkově správou dokumentů v rámci prostředí Tekla Structures.

ZÁVĚR

Tekla Structures nabízí mnoho vylepšení a nástrojů, které usnadňují a urychlují práci na projektech všech typů a velikostí. Nabízí přímé propojení se statickými programy, nástroje pro 3D detailování, automaticky generované výkresy a výkazy, otevřenost jiným softwarům, referenční modely a podporu řady formátů. Tekla Structures je nejmodernější BIM projekční řešení konstrukcí všech materiálů v rámci jednoho modelu. Tím šetří čas a další náklady.