Produkce společnosti Kooperativa je založena na kvalitě a bezpečnosti

publikováno:
Společnost Kooperativa vod družstvo disponuje týmem zkušených konstruktérů, kteří mohou efektivně propojit nejen požadavky platných technických norem, ale i nároky na zavádění moderních technologií. Společnost Kooperativa vod družstvo disponuje týmem zkušených konstruktérů, kteří mohou efektivně propojit nejen požadavky platných technických norem, ale i nároky na zavádění moderních technologií.

Jedním z nosných výrobních programů společnosti Kooperativa vod družstvo je výroba ocelových zárubní a ocelových dveří s certifikátem odolnosti vůči požáru. Tyto certifikované ocelové dveře procházejí řadou testů a splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost. Jsou vybaveny speciálními těsněními a uzávěry, které zabraňují šíření ohně a kouře do dalších prostor. Kooperativa vod družstvo je jedním z předních výrobců ocelových kompletů (DP1) na tuzemském trhu. S dlouholetou zkušeností a moderními technologiemi nabízí svým zákazníkům v tomto směru širokou škálu produktů, jež splňují nejvyšší standardy požární bezpečnosti.

Exteriérové ocelové dveře Kooperativa.Ocelové dveře jsou testovány a certifikovány v souladu s příslušnými normami a předpisy, aby byla zajištěna jejich schopnost odolat požáru po určitou dobu nezbytnou k evakuaci osob či záchraně majetku. Konkrétní testy se provádí nezávislými laboratořemi, které zkoumají odolnost dveří vůči vysokým teplotám a hořlavým materiálům. Různé stupně požární odolnosti ocelových dveří se označují pomocí kódu, z nichž nejběžnější jsou EW/EI30, EW/EI60 nebo hodnoty až EW/EI90, jež značí, jak dlouho jsou schopny odolávat požáru. Například dveře s označením EW/EI30 jsou schopny odolat požáru po dobu 30 minut. Výrobky s těmito charakteristikami má společnost Kooperativa vod družstvo ve svém portfoliu dveřních požárních kompletů. Jako odborník na požární bezpečnost zákazníkům poskytuje též kompletní poradenství a podporu při výběru vhodných dveřních kompletů.

Osvětlovací věže Kooperativa určené pro železnici.Dalším neméně významným výrobním programem je produkce standardních i designových stožárů veřejného osvětlení. Základní charakteristikou pro bezpečnost stožáru je pevnost, odolnost vůči vodorovnému zatížení, pasivní bezpečnost a trvanlivost. Na osvětlovací stožáry se vztahuje soubor harmonizovaných norem ČSN EN 40. Návrhy na nové veřejné osvětlení, ale též na jeho obnovu a údržbu musí splňovat základní požadavky normy ČSN EN 40-3-1, které jsou nezbytné pro návrh konstrukce stožáru a úzce souvisí s jeho použitím v konkrétním terénu. Optimalizace návrhu dle této normy vychází z nejdůležitějších charakteristik, jako jsou větrové oblasti, kategorizace terénu, tzn. míry zastavěnosti a topografie terénu s ohledem na jeho členitost a nadmořskou výšku. Osvětlovací stožáry Kooperativy jsou certifikovány Technickým zkušebním ústavem stavebním Praha a označovány značkou shody CE. Jsou vyráběny dle části normy ČSN EN 40-5, proces svařování je dozorován zkušební organizací a odpovídá základním požadavkům souboru norem ČSN EN ISO 3834 a jsou dodávány na trh v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR), kterým se stanovují harmonizované podmínky pro uvádění všech stavebních výrobků na trh. Zatížení od větru, popřípadě další stálá zatížení se uplatní při vypracování návrhu konstrukce a zpětně se objeví v Prohlášení o vlastnostech jako základní charakteristika – mechanická odolnost, stabilita a únosnost.

Společnost Kooperativa vod družstvo disponuje pro výše uvedené oblasti týmem zkušených konstruktérů, kteří mohou efektivně propojit nejen požadavky platných technických norem, ale i nároky na zavádění moderních technologií. Naši specialisté nabízejí účinnou pomoc při hledání vyváženosti mezi požadavky na bezpečnost dle platných norem s akcentem na funkčnost, hospodárnost, ekologii a design. 

Designové stožáry Kooperativa řady ELEGANT eLITE.
Designové stožáry Kooperativa řady ELEGANT eLITE.


Standardní nabídku našich produktů, a to nejen ocelových zárubní i dveří, ale také klasických i designových stožárů veřejného osvětlení, naleznete na našich webových stránkách. Velmi rádi ale zájemcům představíme své produkty prostřednictvím obchodních zástupců nebo přímo v sídle společnosti Kooperativa vod družstvo v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku.

Autor: Kooperativa vod družstvo
www.kooperativa-vod.cz

Kooperativa vod