Představení firmy COTTEX Trade s. r. o.

Ilustrační foto Ilustrační foto

Vážení a milí účastníci 25. konference žárového zinkování, rád bych vám touto cestou představil společnost COTTEX Trade s. r. o., která byla založena v roce 2009 a to na základě mých osobních dlouholetých zkušeností v oboru nakládání s odpady. Letos v květnu jsme oslavili 10. výročí od založení a jsme proto velice rádi, že můžeme spojit naše kulaté výročí s generálním partnerstvím této výroční 25. konference žárového zinkování, konané poprvé – a věříme, že ne naposledy – ve městě „kde by chtěl žít každý”, tj. v krásném městě sídla naší společnosti v Českých Budějovicích.

Od svého založení se zabýváme nakládáním se zinkovými odpady. Zpočátku jsme se zinkovými odpady pouze obchodovali. Postupem času jsme však pochopili, že samotný obchod není naším cílem a začali jsme se věnovat zejména úpravě a využití zinkových odpadů pro další zpracování. V roce 2013 jsme zakoupili areál v obci Roudná, do kterého od jeho pořízení neustále investujeme a kde od roku 2014 probíhá veškerá provozní činnost, včetně zpracování zinkových odpadů. V roce 2016 jsme se stali přidruženými členy AČSZ a také klastru WASTen, jehož členy jsou přední vědecko-výzkumná pracoviště, inovativní české podniky a dodavatelé špičkových technologií na zpracování průmyslového odpadu, dále zahraniční klastry, se kterými jsme v letošním roce započali spolupráci v rámci skupiny V4.

Od roku 2016 pracujeme na dvou vlastních vědecko-výzkumných projektech zaměřených na zpracování zinkových odpadů a vývoj recyklovaných zinkových produktů. Došlo tak k velké změně v celkovém kontextu společnosti. V roce 2017 jsme úspěšně prošli certifikací a jsme držiteli certifikátů ISO 9001 a 14001 v oboru Recyklace zinku, obchod se zinkovými produkty a druhotnými surovinami. Od roku 2017 jsme členy Asociace korozních inženýrů při VŠCHT Praha (AKI) a také členem České společnosti pro povrchové úpravy (ČSPÚ). V roce 2018 jsme zahájili prodej primárních i sekundárních zinkových produktů.

V letošním roce jsme úspěšně spustili vlastní Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v našem areálu. Součástí VaVaI Centra je inovativní linka na zpracování zinkových odpadů, vyvinutá v našich VaV projektech s názvy „Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů” a „Výzkum a vývoj technologie procesu získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátů“, jejichž cílem je vývoj technologií pro výrobu zinkového prášku, zinkových pigmentů, zinkových anod, čistého SHG zinku a dalších produktů recyklací zinkových odpadů, vznikajících průmyslovou činností, a dosáhnutí cíle vrátit tyto materiály zpět do výroby jako vstupní suroviny v rámci cirkulární ekonomiky. Dále je součástí VaVaI centra nová laboratoř, plnohodnotně vybavená nejmodernějšími analytickými přístroji a zařízeními potřebnými k vlastnímu výzkumu, vývoji i výrobě. Kromě investic do technologií v řádu desítek miliónů korun investujeme zejména do vlastních výzkumných kapacit v oblasti lidských zdrojů. Dnes si dovolím říci, že všichni zaměstnanci společnosti jsou špičkovými odborníky ve své činnosti. V současnosti se můžeme pochlubit moderními nejenom výrobními, logistickými, ale i výzkumnými prostory, včetně nejmodernějších technologií, a dále spoluprací s předními světovými hráči na trhu jak ve zpracování odpadů, tak i výrobci produktů v mnoha průmyslových odvětvích, kterým již brzy začneme dodávat naše vlastní zinkové produkty.

Našim partnerům můžeme nabídnout dlouhodobou spolupráci, včetně inovativních, environmentálních, technických a logistických řešení v oblasti nakládání s odpady, dodávek zinkových surovin a produktů, fixace cen dle LME podle potřeb zákazníka jak na zinkové odpady, tak i suroviny a produkty. Neváhejte nás kontaktovat, máme řešení!!!

S přátelským pozdravem,
Tomáš Dáňa – jednatel