Defekty budov 2019

28. listopad 2019

Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pod záštitou rektora VŠTE, prof. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D., a ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) si Vás dovoluje pozvat k účasti účasti na 11. ročník mezinárodní vědecké konference Defekty budov.

 

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov. Konference představuje šanci prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví. Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům trvale udržitelného rozvoje.

 • Termín konání: čtvrtek 28. 11. 2019
 • Místo konání: areál VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice
 • Možnost parkování: na přilehlých parkovištích VŠTE

Program konference bude složený z přednášek renomovaných a uznávaných odborníků. Program konference má oslovit především projektanty, pracovníky realizačních firem, ale také studenty, kteří mají možnost prezentovat výsledky svých odborných prací. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.

 

Hlavní témata konference

 • Navrhování budov
 • Stavební materiály
 • Statika a dynamika staveb

Účastníci konference

 • Projektová a realizační sféra
 • Výrobci a dodavatelé stavebních materiálů
 • Investoři, správci a vlastníci budov
 • Orgány státní správy
 • Akademičtí pracovníci škol
 • Pracovníci vědy a výzkumu
 • Soudní znalci a technický dozor
 • Studenti
 • Široká odborná veřejnost

Konferenční poplatky

 • Účast na konferenci: zdarma
 • Účast na konferenci (ČKAIT): zdarma
 • Účast na konferenci (student): zdarma
 • Společenský večer*: 350 Kč (*pro členy ČKAIT zdarma)

Více informací včetně programu naleznete ZDE.