Elektronický stavební deník a společné datové prostředí: Digitální komunikace v praxi

2. březen 2021

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci do emailu.

Cílem semináře:

  • seznámit jeho účastníky s rolí společných datových prostředí a digitálních nástrojů, jako je elektronický stavební deník v kontextu BIM a související digitalizace. Ve třech hodinových blocích budou představeny nezbytné základy a principy, praktické zkušenosti se zaváděním konkrétních digitalizovaných agend, a novinky v oblasti legislativy znamenající povinnost digitalizovat.
  • § 152 stavebního zákona od 1. ledna 2021 stanovuje stavebníkovi povinnost u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě

Lektor: Jakub Forman - produktový ředitelem v softwarové společnosti specializující se na software pro stavebnictví.

Program:

9:30 – 10:30

  • Digitalizace a BIM (Management vs Modeling), životní cyklus projektu, základní pojmy, možnosti digitalizace, subjekty formulující standardy BIM, jaké jsou role účastníků, očekávání, překážky, postupy a aktuální stav.

10:30 - 10:45

  • Přestávka

10:45 – 12:20

  • Společné datové prostředí/CDE – Dělení informací (dokumenty a data), procesy, 3D modely, stavební náklady (rozpočet a kalkulace, měření, změny během výstavby, prostavěnost, fakturace), harmonogram, finanční plán, business intelligence, virtuální a rozšířená realita, internet věcí, napojení na ostatní systém, praktické zkušenosti

12:20 - 13:00

  • Přestávka

13:00 – 14:00

  • Elektronický stavební deník, diskuze – aktuální legislativa a praktické zkušenosti

Po skončení semináře obdrží účastníci prezentaci lektora v pdf.

Více informací včetně přihlášky naleznete ZDE.