Otvorové výplně stavebních konstrukcí

22. říjen 2019 - 23. říjen 2019

Špatné zabudování otvorové výplně do stavební konstrukce negativně ovlivňuje nejen technické parametry výrobku, ale také stavebně fyzikální vlastnosti celé stavby. Otvorové výplně mají svá specifika a pokud se zabuduje výplň, která je na hraně požadavků dané stavby, ztrácí funkční životnost už během prvního roku od jejího zabudování. Použití nevhodných výrobků, či realizace špatného technologického postupu zabudování do realizovaných staveb je často překážkou v jejich řádném používání. Těmto problémům bude věnován letošní XIV. ročník semináře OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONTRUKCÍ.

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY (PŘEDNÁŠENÁ TÉMATA)

1. BLOK NORMY A STAVEBNÍ PŘEDPISY
2. BLOK ŠPATNÉ ZABUDOVÁNÍ DOBRÝCH VÝROBKŮ

 • Právní a technické parametry oken
 • Inovace
 • Problematika skla

3. BLOK PRÁVNÍ ASPEKTY VAD OV

 • O co se dá opřít - ve výrobku, v zabudování
 • Procesy - výstavba nového objektu, - repase stávajících OV
 • Využití existující judikatury opřenou o praxi

4. BLOK Praxe, výběr OV

 • Oprava, údržba, změna stavby před dokončením (co musí zahrnovat – co se musí smluvně ošetřit)
 • Nastavení požadavků na změny staveb – certifikace ke stanovení požadavků

5. BLOK Opravy a údržba

 • Renovace oken za různých podmínek
 • Aspekty oprav a údržby
 • Součinitel prostupu tepla – vnitřní povrchové teploty u oken a dveří – 3. znění

6. BLOK Fyzikální požadavky na OV

 • Akustika oken
 • Osvětlení
 • Předsazená montáž

Místo konání: EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 03 Hradec Králové

Závěrečnou pozvánku včetně programu naleznete zde.

Pořadatel, organizační zajištění: www.stavoeduk.cz