Smluvní podmínky FIDIC v Česku a zahraničí: Aktuální informace

1. února 2023

Seminář seznámí posluchače se vzory smluvních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů).  Seminář je zaměřen na základní a aktuální informace o FIDIC včetně diskuze v kontextu následků mimořádných událostí pandemie a války na Ukrajině. Je zaměřen na investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu. Získané informace využijí manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci nebo soudci, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů.

Smluvní podmínky FIDIC