Povodí Vltavy letos plánuje zahájit 45 zadávacích řízení za 1,024 miliardy korun

publikováno:
autor:
Ochranná nábřežní zeď včetně nově opevněného břehu pod ní chrání levý břeh Sázavy před stoletou vodou Ochranná nábřežní zeď včetně nově opevněného břehu pod ní chrání levý břeh Sázavy před stoletou vodou

Formou on-line setkání představil dnes státní podnik Povodí Vltavy potenciálním zájemcům přehled připravovaných veřejných zakázek. Státní podnik plánuje letos zahájit cca 45 zadávacích řízení na dodávky, služby a stavební práce v celkové předpokládané hodnotě 1,024 miliardy korun.

Povodí Vltavy představilo plánované veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce pro kalendářní rok 2021, aby se potenciální dodavatelé mohli seznámit se základními parametry u konkrétních veřejných zakázek před jejich samotným vypsáním. Toto představení veřejných zakázek zároveň neznamenalo zahájení předběžné tržní konzultace ani výzvu k vyjádření předběžného zájmu nebo výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku. „Cílem dnešní prezentace bylo umožnit potenciálním uchazečům zaměřit se na ty zakázky, které mohou být pro ně podnikatelsky zajímavé, případně si vyčlenit kapacitu před samotným zahájením veřejné soutěže. Tento postup odpovídá také našemu dlouhodobému přístupu společensky odpovědné státní organizace. Prezentaci se zúčastnilo on-line na 59 zájemců a to svědčí o značném zájmu profesní veřejnosti o tuto formu spolupráce s naším podnikem,“ upřesnil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.  

Z veřejných zakázek na služby a stavební práce lze pro ilustraci zmínit například rekonstrukci Šítkovského jezu na Vltavě v Praze v předpokládané hodnotě 125 mil. Kč, odstranění sedimentu z koryta vodního toku Sázavy jako součásti protipovodňové ochrany obcí a nemovitostí v předpokládané hodnotě 34 mil. Kč, nebo modernizaci mostu na vodním díle Miřejovice na řece Vltavě s předpokládanou hodnotou zakázky 13,5 mil. Kč či revitalizaci řeky Střely s výstavbou tří slepých ramen, jedenácti kamenných výhonů v korytě toku a jednoho trdliště pro ryby v hodnotě 7,4 mil. Kč

Z veřejných zakázek na dodávky byly představeny například zakázky na tažný vlek na lodě pro převoz plavidel na vodním díle Slapy, na pořízení kráčivého bagru, na dodávku sedmi kolových traktorů nebo svahové sekačky. Veřejné zakázky na dodávky představují hodnotu cca 72 mil. Kč.

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 539 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 113 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 301 pevnými jezy a s 20 malými vodními elektrárnami.