Main - Město a světlo

Veřejných stavebních i projektových zakázek bude nejspíš méně a bude se více soutěžit na cenu

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Současná situace bude mít i dopad na veřejné zakázky, a to v mnoha ohledech. Devět z deseti ředitelů projektových společností se takového dopadu obává (90 %). U stavebních společností se dokonce jedná o 96 % dotázaných, kteří s vlivem na veřejné zakázky počítají. Vyplývá to z mimořádné analýzy Ekonomické dopady COVID-19 na stavební, projektové a developerské společnosti, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Projektové společnosti mají v současné chvíli nasmlouvané zakázky v průměru na 8 měsíců dopředu. Pro více než polovinu z nich se jedná o stejnou dobu jako témže období minulého roku (57 %). Třetina potom zaznamenala nárůst délky tohoto období ve srovnání s minulým rokem (33 %) a pro desetinu to představuje pokles (10 %). Některé z těchto zakázek budou odloženy nebo zcela zrušeny vlivem současné situace. V průměru společnosti vyhrají 42 % zakázek z těch, na které podají nabídku. Jakákoli změna v oblasti veřejných zakázek tedy může představovat pro firmu, která získává své zakázky z velké části ve veřejných výběrových řízeních, značný problém.

Ředitelé projektových společností počítají v souvislosti se situací ohledně COVID-19 především se snížením počtu veřejných projektových zakázek (81 %) a také zároveň s vyšším zájmem o zakázku, který se projeví větším počtem soutěžících (64 %). Polovina dotázaných počítá i s prodloužením lhůty pro vysoutěžení zakázky (51 %) a také s větším soutěžením na cenu ze strany zadavatele (45 %). Pouze 4 % dotázaných očekávají zvýšení počtu veřejných zakázek.

Ředitelé stavebních společností mají v současné chvíli v průměru nasmlouvané zakázky na 10 měsíců dopředu. Pro téměř polovinu společností to představuje více zakázek než ve stejném období minulého roku (45 %), pro dvě pětiny se potom nasmlouvané zakázky ve srovnání s minulým rokem nezměnily (40 %), pouze 15 % dotázaných zaznamenalo zkrácení doby, na kterou mají zakázky nasmlouvané. Opět je nutné brát v potaz, že některé z těchto zakázek mohou být zcela zrušeny nebo odloženy v souvislosti se současnou situací. Zároveň ředitelé stavebních společností hodnotí spokojenost s průběhem veřejných výběrových řízení na 6 bodů z 10 možných, kdy 10 představuje naprostou spokojenost.

K dopadu na veřejné stavební zakázky Tomáš Koranda, ředitel společnosti HOCHTIEF CZ, dodává: „Zaváděná opatření týkající se zamezení šíření pandemie koronaviru budou mít za následek zpomalení ekonomiky, propad v příjmech státního rozpočtu s dramatickým nárůstem mimořádných výdajů. Takto deficitní rozpočet povede, podobně jako při minulé krizi, k následnému významnému omezení výdajů do veřejných investic. Dá se očekávat, že některé veřejné zakázky budou pozastaveny, soutěže zrušeny nebo odloženy v čase – dle priority.“ Opačného názoru je Jakub Šimáček, jednatel společnosti TBG Metrostav: „Doufám, že po překonání současného restriktivního období bude vliv pandemie na veřejné zakázky pozitivní. Zejména ve smyslu intenzivních veřejných investic do dopravní infrastruktury, které jsou u nás dlouhodobě poddimenzované, a které tolik potřebujeme. Výstavba vnějšího a vnitřního obchvatu Prahy, pokračování pražského metra, výstavba mostů, železniční koridory a tunely, dálnice – to všechno jsou stavby, jejichž urychlené zahájení pomůže nejen stavebnímu sektoru a na něj navázaným tisícům řemeslníků a pracovníků dělnických profesí, ale pomůže také rozvoji ekonomické prosperity celého regionu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Podle ředitelů stavebních společností bude mít současná situace vliv na snížení počtu veřejných stavebních zakázek (71 %) a také na prodloužení doby vysoutěžení zakázky (53 %). Dále se dvě třetiny dotázaných domnívá, že bude vyšší zájem ze strany uchazečů se k těmto zakázkám hlásit (65 %), a více než dvě pětiny se obává, že současná situace přinese větší soutěžení na cenu ze strany zadavatele (43 %). Více jak desetina se domnívá, že současná situace povede naopak ke zvýšení počtu veřejných zakázek (14 %). Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems k vývoji v oblasti veřejných zakázek dodává: „Veřejné zakázky tvoří jen zlomek našeho obratu, ale mohou zásadně ovlivnit trh stavebních prací. Soukromý sektor jistě zpomalí a bude očekávat, co se bude dít v jednotlivých segmentech průmyslu. A tady by navýšení objemu veřejných zakázek mohlo pomoci stavebnictví zásadně. Jde o to, zda je na to stát bude v tomto ohledu jednat a své investice navýší.“

Mimořádná studie Ekonomické dopady COVID-19 na stavební, projektové a developerské společnosti bude uveřejněna na: www.ceec.eu

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí