Články

Pohľad a očakávania investora na žiarovo pozinkované ťažké oceľové konštrukcie v energetike

Pohľad a očakávania investora na žiarovo pozinkované ťažké oceľové konštrukcie v energetike

K tomuto článku bola zvolená téma osvetľujúca skúsenosti a prax investorov z radov energetiky, využívajúcich služieb siete zinkovní pre budovanie nových, ale i rekonštruovaných energetických diel v súčasnosti.