Články

Metrostav dokončil modernizaci plavebních komor na vodním díle Gabčíkovo

Metrostav dokončil modernizaci plavebních komor na vodním díle Gabčíkovo

Největší rekonstrukce plavebních komor v historii na největší přehradě s největší vodní elektrárnou na Slovensku a jedním z největších zdymadel v Evropě. S tolika superlativy se vrátili čeští stavbaři Metrostavu z bezmála pětiletého pobytu na proslulém vodním díle Gabčíkovo.

Založenie pylónu nového cestného mosta v Komárne

Založenie pylónu nového cestného mosta v Komárne

Jedným z problémových bodov severo‑južnej tranzitnej automobilovej dopravy je prechod cez Dunaj v Komárne. Od prvých úvah trvalo takmer 15 rokov, kým sa pristúpilo k výstavbe nového cestného mosta. Prvé prieskumné práce sa uskutočnili v roku 2006.