Dřevěné hybridní konstrukce výrazně zkracují dobu výstavby

publikováno:
Hardie® panely na fasádě Spolkové agentury pro životní prostředí (Umweltbundesamt) v Dessau. Hardie® panely na fasádě Spolkové agentury pro životní prostředí (Umweltbundesamt) v Dessau.

Hybridní dřevostavby jsou na vzestupu. S ním i systém, který umožňuje rychle, flexibilně a hospodárně stavět nejrůznější budovy. Sádrovláknité desky fermacell® jsou klíčovým prvkem v těchto stavbách jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Vedle čistě dřevěných konstrukcí se v posledních letech stále více prosazuje hybridní metoda dřevostaveb, zejména u vícepodlažních budov. Cíleně se zde využívají výhody masivní a dřevěné konstrukce opláštěné sádrovláknitými deskami fermacell®. Nosný železobetonový skelet nabízí výhody z hlediska statiky i zvukové izolace, dřevěné rámové stěny pak poskytují velmi dobré energetické vlastnosti a výhodu prefabrikace. Při stejných energetických vlastnostech jsou navíc štíhlejší než masivní stěnové prvky a získávají tím plusové body za prostorový zisk. Výhodou je také vysoká míra flexibility půdorysu, a to nejen při projektování novostavby, ale i s ohledem na pozdější změny, přestavby.

VÝHODA PREFABRIKACE

RHEINPALAIS BONNER BOGEN: Komplex administrativních budov v Bonn-Beuelu byl stavěn z masivních a dřevěných konstrukcí. V hojné míře se využily sádrovláknité desky fermacell®.Hlavní výhodou hybridní dřevostavby je použití dřevěných rámových stěn. Výroba v ideálních podmínkách ve výrobní hale výrobce dřevostaveb, nezávislá na povětrnostních podmínkách, v sobě spojuje vysoký stupeň spolehlivosti při přípravě a v době realizace provedení s vysokou kvalitou zpracování. Hotové prvky lze na staveništi smontovat v krátkém čase, čímž se výrazně zkracuje doba realizace ve srovnání s masivními stavebními materiály. Pozitivní stavebněbiologické vlastnosti sádrovláknitých desek v kombinaci s metodou dřevostavby splňují požadavek na trvale udržitelnou a zdravou výstavbu v průběhu celé stavby. To znamená, že certifikované sádrovláknité desky a podlahové prvky lze instalovat ve všech budovách, které mají být posuzovány podle certifikačních systémů DGNB, BNB, BREEAM a LEED.

ČASOVÁ VÝHODA

Sádrovláknité desky se rychle a snadno instalují. Suchý způsob výstavby také omezuje pronikání stavební vlhkosti na minimum, takže odpadá i dlouhá doba vysychání. Následné řemeslné práce mohou pokračovat hned po instalaci. Dalšího časového a finančního přínosu lze dosáhnout obložením vnitřní strany obvodových stěn speciálními sádrovláknitými deskami, které mají díky unikátní laminaci nanesenou na zadní stranu desky parotěsnou zábranu. To snižuje propustnost vodní páry do té míry, že další parotěsné vrstvy v konstrukcích vnějších stěn nejsou nutné.

Detail hybridní konstrukce

1 – Sádrovláknitá deska fermacell®
2 – Fermacell® Vapor
5 – Podlahový prvek fermacell®
9 – Okrajová izolační páska fermacell™
11– Vyrovnávací podsyp fermacell™
24 – Omítkový systém
42 – Práh (KVH nebo LVL)
43 – Horní rám (KVH nebo LVL)
61 – Upevňovací prostředky
63 – Fasádní profil / požární předěl
64 – Ocelový úhelník
81 – Izolace podle ČSN EN 13162
82 – Požární pás
84 – ETICS
86  – Napojovací spára s izolací
podle ČSN EN 13162
112 – ŽB strop

VÝHODA STABILITY

Konstrukce se sádrovláknitými deskami zajišťují také vysokou stabilitu dřevěných prvků. Lze je totiž použít jak pro nosné, tak pro ztužující účely nebo pro obložení a opláštění stavebních prvků. Desky díky své homogenní struktuře s výztuží z recyklovaných papírových vláken nabízejí vysokou mechanickou nosnost.

VÝHODA POŽÁRNÍ OCHRANY

Sádrovláknité desky zaručují v závislosti na konstrukci protipožární ochranu až do třídy požární odolnosti REI 120 a podle normy ČSN EN 13501 jsou definovány jako nehořlavý stavební materiál třídy A2.

VÝHODY PRO ZVUKOVOU IZOLACI

Instalační úrovně jsou pro zvukovou izolaci fasád velmi účinné, ale pouze v případě, že jejich nosná konstrukce nemá žádnou vazbu na dřevěnou konstrukci a je plně izolovaná. Z hlediska vnitřní zvukové izolace má hybridní dřevěná konstrukce – zejména pokud je provedena jako skeletová – značné výhody oproti čistě dřevěné konstrukci, ale také oproti čistě masivní konstrukci. Důvodem je skutečnost, že v tomto způsobu výstavby je pouze několik pevných prvků, jež přenášejí zvuk, zatímco fasáda je konstruována z ohybově měkkého opláštění, které – zejména pokud jsou vnitřní stěny rovněž konstruovány suchou sendvičovou cestou – k přenosu zvuku téměř nepřispívají. Pro dobrou zvukovou izolaci mezi byty je důležité eliminovat přenos zvuku přes napojení jednotlivých stavebních konstrukcí.

FASÁDA

Vnější cementovláknité stěnové panely, např. fermacell® Powerpanel HD, lze použít pro povrchovou úpravu vnějších stěn v dřevostavbách. Panely plní nosnou a ztužující funkci a lze je použít přímo jako podkladní desky pod omítku. Díky svým vynikajícím protipožárním vlastnostem se dají aplikovat i pro ohraničující konstrukce.

Desky fermacell® Powerpanel HD splňují u nosných a výztužných stěn z dřevěných stojin statickou funkci. Používají se jako staticky spolunosné a vyztužující opláštění ve venkovních stavebních panelech a slouží k zavětrování, jakož i k svislému přenosu zatížení. Foto: © James Hardie Europe

Dokonalým doplňkem a zároveň skutečnou alternativou k běžným obkladům vnějších stěn je obklad od Jamese Hardieho ve formě předsazené provětrávané fasády s fasádním obkladem z vláknocementu. Poskytuje spolehlivou ochranu před povětrnostními vlivy a chrání před požárem, plísněmi nebo škůdci. Je také nezničitelný při extrémních vlivech prostředí a povětrnostních podmínkách. Investoři a dodavatelé oceňují zejména vlastnosti, jako jsou vysoká pevnost a nízká hmotnost umožňující rychlou, hladkou a nekomplikovanou montáž.

Autor: www.fermacell.cz