Vakuové izolační sklo představuje revoluci nejen u rekonstrukcí

publikováno:
Repasování skel do původních rámů. Repasování skel do původních rámů.

Udržitelnost a ekologické stavebnictví se stává motorem ve vývoji, používání i likvidaci stavebních materiálů, důležitou roli hraje i v rozhodovacím procesu na straně investorů. Mnoho výrobců i koncových uživatelů se řídí principy cyklické ekonomiky tak, aby jejich ekologická stopa byla co nejmenší. Díky novým technologickým možnostem zaznamenala i izolační skla za posledních 50 let významný posun v poskytovaných vlastnostech.

Evropská komise v rámci strategie Renovační vlny si klade za cíl v příštích deseti letech alespoň zdvojnásobit tempo renovací a zajistit, aby renovace vedly k vyšší energetické účinnosti a účinnějšímu využívání zdrojů. Zvýší se tak kvalita života lidí, kteří v těchto budovách žijí a využívají je, sníží se emise skleníkových plynů v Evropě, podpoří digitalizace a zlepší opětovné použití a recyklace materiálů. Do roku 2030 by mohlo být zrenovováno 35 milionů budov. 85 % budov v EU však bylo postaveno před více než 20 lety a očekává se, že 85–95 % budov bude v roce 2050 stále stát. Budovy postavené před touto dobou totiž spotřebovávají dvakrát tolik energie. Renovační vlna je nezbytná k tomu, aby se i u nich dosáhlo podobných standardů.

VÝVOJ IZOLAČNÍCH SKEL A JEJICH VÝKON

Do 70. let se používalo pouze jednoduché zasklení (Ug = 5,8 W/(m2K)). S příchodem izolačních dvojskel, superizolačních dvojskel a izolačních trojskel se prostup tepla snížil přibližně šestinásobně až na hodnotu pod Ug = 1,0 W/(m2K).

Tabulka 1 – Porovnání parametrů izolačních skel
  vakuové sklo jednoduché zasklení běžné izolační dvojsklo (vč. původního) běžné izolační trojsklo

Prostup tepla Ug
(W/m2K)

0,7 5,8 1,0 až 2,8 0,6

Rw (C; Ctr)
(dB)

35 (-2; -5) až 36 (-1; -2) 30 (-2; -4) 31 (-1; -4) 33 (-1; -6)

Celková tloušťka
(mm)

8 až 12 8 24 44

 

Minimalizovaná tloušťka skla usnadňuje přepravu i instalaci.Vakuové sklo představuje revoluční řešení, které otevírá nové perspektivy při použití v novostavbách a zejména při rekonstrukcích. Jedná se o zasklení, jež izoluje stejně dobře jako trojsklo, ale je čtyřikrát až pětkrát tenčí. Zatímco u běžných dvojskel je prostor mezi skly vyplněn dehydratovaným vzduchem nebo izolačním plynem obvykle v tloušťce komory 12 mm nebo 16 mm, u vakuového dvojskla představuje skelní meziprostor 0,1 mm. Zasklení je tvořeno dvěma skleněnými tabulemi o tloušťkách 3 mm až 6 mm, z nichž jedna je opatřena nízkoemisním nebo protislunečním povlakem a oddělena od druhé prostorem vakua. V meziprostoru jsou umístěny tzv. distančníky, které zabraňují tomu, aby se obě tabule působením změn tlaku dotýkaly.

VÍCE SVĚTLA, LEPŠÍ IZOLACE

Porovnání izolačního trojskla a vakuového skla.Použití vakuového skla je spojeno s celou řadou výhod. Počínaje tepelněizolačními charakteristikami a akustickými parametry, jež jsou stejné, nebo dokonce lepší než u běžných trojskel. Při stejné velikosti je vakuové sklo 4× až 5× tenčí a minimálně o třetinu lehčí než izolační trojsklo. Díky tenkému profilu pouze s jedním povlakem také zajišťuje lepší světelnou prostupnost (LT = 80 %), což ve srovnání s izolačním trojsklem znamená o 15 % více přirozeného světla v interiéru. Hodnoty jsou vyjádřeny s použitím čirého skla.

Prostup tepla vakuovým zasklením je srovnatelný s výkonným izolačním trojsklem (Ug = 0,7 W/m2K). Při odklonu od vertikály se tepelněizolační vlastnosti zasklení s izolačními dvojskly a trojskly snižují (u izolačního dvojskla, resp. trojskla až o 60 %, resp. 50 %), díky technologii vakua však zůstávají stejné. Vakuové sklo tak představuje řešení pro šikmé a střešní zasklení.

SNADNĚJŠÍ MANIPULACE A EKOLOGICKY UDRŽITELNÝ PRVEK

Jak již bylo zmíněno, celková tloušťka vakuového skla tvořeného dvěma tabulemi 3, 4 či 6mm skla se pohybuje do 12 mm. Hmotnost zasklení je tedy až o třetinu nižší než u trojskla, čímž je usnadněna přeprava i samotná montáž. Na rozdíl od izolačních dvojskel a trojskel, která obsahují rámečky a tmely, je vakuové sklo plně recyklovatelné. A konečně, díky nižší hmotnosti zasklení jsou nepřímo snižovány náklady na přepravu.

Tabulka 2 – Shrnutí výhod vakuového skla
Tenký, elegantní a estetický vzhled vzhled stejný jako jednoduché zasklení bez vakuového portu
vhodný pro výměnu ve stávajících oknech
Vynikající tepelná izolace Ug = 0,7 W/(m2.K)
bez ohledu na sklon (např. šikmé nebo střešní zasklení)
Více přirozeného světla tenký design poskytuje více denního světla uvnitř budovy
Využití sluneční energie nižší energetická spotřeba
Lepší redukce hluku lepší uhlíková stopa
zvýšená ochrana proti hluku
protihluková ochrana v blízkosti silnic
Udržitelná investice navrženo tak, aby fungovalo několik desetiletí
Bez obsahu olova a recyklovatelný absence tmelů a dalších prvků běžného izolačního zasklení znamená 100% recyklovatelnost a udržitelnost

 

NOVOSTAVBY, RENOVACE A REKONSTRUKCE

Vakuové sklo lze kombinovat s jinými typy skel, na něž jsou kladeny specifické požadavky, jakými jsou například protisluneční ochrana, bezpečnost nebo třeba akustický útlum, a tím se stává multifunkčním.

Základní výrobek představuje varianta s nízkoemisivním povlakem. Vrstvením z vnitřní nebo vnější strany vakuového skla lze dosáhnout odpovídající úrovně bezpečnosti, případně snížení hluku pro budovy nacházející se v oblastech s významným zatížením (např. v blízkosti letišť nebo nádraží) nebo budovy v hustě obydlených oblastech.

Historická okna po rekonstrukci. Foto: © AGC Glass Europe, RenoWindow Srl.Vakuové sklo se hodí jak pro použití v komerčních i obytných novostavbách, tak při rekonstrukcích. Ty představují v Evropě významný potenciální trh v rámci tzv. evropské renovační vlny, protože jej lze snadno instalovat do stávajících rámů a nahradit jím jednoduchá skla nebo dvojskla první generace. Samozřejmě za podmínky, že rámy jsou stále v dobrém stavu. Vakuové sklo je ideálním řešením pro zachování autenticity historických fasád, kde není použití moderních skel vhodné. V kombinaci s řadou restaurátorských řešení respektuje vakuové zasklení původní estetiku oken instalovaných od 80. let 19. století do 60. let 20. století.

 

Autor:

Ing. Marcela Antlová, na vysoké škole ekonomického směru vystudovala obor marketing a management. Od roku 1995 pracuje ve společnosti AGC Flat Glass Czech jako manažerka oddělení pro české a slovenské stavební a interiérové projekty a působí v mezinárodním týmu poradců pro využití stavebního skla. Je řádným členem České komory lehkých obvodových plášťů.