Je modulární výstavba budoucností stavebnictví?

Spectrum House je obytný modulární komplex s 42 bytovými jednotkami, který byl navržen ESS Modular Spectrum House je obytný modulární komplex s 42 bytovými jednotkami, který byl navržen ESS Modular

V roce 2023 bude odhadovaná cena trhu s modulární výstavbou představovat přibližně 157,19 miliard amerických dolarů (USD). V současné době v tomto směru vede Čína. Americké a evropské stavební společnosti považují modulární výstavbu za zázrak, který meziročně ušetří až 22 miliard USD. Další významnou oblastí je Dálný východ, kde arabské státy v Perském zálivu (GCC), zvyšují poptávku po modulární výstavbě o 22 % ročně a toto číslo stále stoupá. Jak tedy rozmach modulární výstavby ovlivňuje tváře měst?

MODERNÍ METODA S BOHATOU HISTORIÍ

Moderní trendy ve stavebnictví ukazují stoupající tendenci v oblasti výroby modulárních nebo panelových konstrukcí. V obou případech se jedná o ocelové prefabrikované typy konstrukcí. Zdánlivě se může jednat o nově vypadající odvětví, nicméně tyto typy konstrukcí existují již delší dobu. První zmínky o prefabrikaci konstrukcí se objevují již v roce 1830, kdy britský tesař John Manning vytvořil prefabrikovaný dům pro svého syna (za účelem dopravy této konstrukce do nově osídlované Austrálie).

Moderní stavitelství využilo modulární výstavbu až v druhé polovině 20. století. Po druhé světové válce vyvstala potřeba znovu postavit zničené obytné i administrativní budovy ve velice krátkém čase a samozřejmě s co nejnižšími náklady. Mnoho takových budov dodnes existuje a slouží svému účelu. Trvalo téměř půl století ocenit výhody modulární výstavby. Například Egan Report (zdroj: ZDE) pojednává o výhodách modulární výstavby v britském stavebním průmyslu až v roce 1998.

Dnes jsou již výhody modulární výstavby známy a dokazovány stylovými a sofistikovanými projekty, které se realizují v mnoha městech celého světa. Od Londýna po New York architekti navrhují modulární stavby v mnoha podobách – od jednoúčelových konstrukcí až po plně vybavené domy do městské zástavby.

Dnešní modulární stavby využívají svých hlavních předností v podobě rychlosti výstavby, technologie, environmentálního dopadu a architektonické všestrannosti. Proto stále více architektů, projektantů, developerů a kontraktorů směřuje k přesným prefabrikovaným stavbám.

VÝŠKOVÉ MODULÁRNÍ KONSTRUKCE

Zmíněné výhody pomohly také TDS Midlands Ltd. (specialista na lehké modulární konstrukce) ke stavbě objektu nazvaného Addiscombe Grove (zdroj: ZDE), který se nachází v Londýně. Navržená 21podlažní modulární budova je jednou z nejvyšších konstrukcí, které byly vytvořeny pomocí prefabrikace modulů mimo staveniště. Nejedná se však o nejvyšší modulární budovu světa. Toto prvenství drží se svými 135 metry budova 101 George Street (zdroj: ZDE). Tento velikán názorně ukazuje jak cena, čas, kvalita a snížená hmotnost nemusejí znamenat omezení v architektonické části.

„Je jasné, že modulární konstrukce se v posledních letech velice rozvíjejí. Flexibilní design dovoluje tvořit inspirativní budovy a přivádět k životu umělecké vize nesčetných architektů i developerů. Při tvorbě modulárních konstrukcí nám pomáhá především BIM nástroj Tekla Structures. V projektech, kde potřebujeme desítky tisíc výkresů a komponentů, zajišťuje Tekla celistvost všech informací a také maximální přesnost všech detailů a tím dovoluje dodržet požadovaný rozpočet,“ říká Daniel Leech, Technical Design Services Group CEO.

VÝHODY MAXIMÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Další ukázkou předností software Tekla je moderní čtyřpodlažní obytný komplex v Hendonu (Londýn). Objekt pojímá 42 bytových jednotek, které byly vyrobeny v hale mimo staveniště v kvalitě, jež předčila očekávání. Objekt se skládá ze 132 modulových jednotek, vytvořených za pomoci 317 tun za tepla válcované oceli, a také 101 tun oceli válcované za studena. To vše bylo založeno na základové železobetonové desce. Pro snížení času, potřebného pro výstavbu a také ke snížení prostojů, byla ocelová konstrukce vyráběna v době, kdy probíhaly výkopové práce. Firma ESS Mudular použila BIM model Level 2 pro zajištění maximální spolupráce na projektu napříč všemi profesemi. Ocelová konstrukce byla dokončena ve velice krátkém čase, který odpovídal polovině doby potřebné pro výstavbu standardní metodou. Striktní termín byl dodržen především díky přesnému modelu a detailním výrobním informacím. Přispěla také koordinace s ostatními profesemi již v rané fázi projektu.

EFEKTIVNĚJŠÍ VÝSTAVBA

Přestože je modulární výstavba odlišná od tradiční stavební činnosti, využívá stejných materiálů, návrhových norem a architektonických specifikací. Je proto možné bez omezení dosáhnout jedinečného návrhu pomocí BIM přístupu.

Průzkum analytické společnosti Dodge Data & Analytics (zdroj: https://www.construction.com/) ukazuje, že použití BIM na stavebních projektech zkracuje časový harmonogram a snižuje rozpočet až o 30 %. Jedná se o jeden z důvodů, proč se čím dál více generálních dodavatelů zajímá o nasazení BIM do svých projektů.

Ve stručnosti lze uvést, že BIM je ideální přístup pro modulární výstavbu z důvodu maximální koordinace jednotlivých profesí. Pokročilé BIM programy jako Tekla Structures pak umožňují projektantům a ostatním zainteresovaným stranám tvořit, sdílet a spravovat multimateriálový model konstrukce, který obsahuje všechny důležité informace. Takový model je možné používat od počátečního návrhu přes plánování až po výrobu a výstavbu.

Ing. David Neužil
CONSTRUSOFT s. r. o.