Projekty chytrých a zelených měst jsou rostoucí výzvou pro projektanty

publikováno:
autor:
Projektování smart cities, neboli chytrých a zelených měst, je koncept, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj měst, využití technologií a datových zdrojů k řešení městských výzev a zlepšení kvality života obyvatel. Projektování smart cities, neboli chytrých a zelených měst, je koncept, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj měst, využití technologií a datových zdrojů k řešení městských výzev a zlepšení kvality života obyvatel.

Pod vlivem klimatické změny a potřeby udržitelného rozvoje měst a obcí směřují soukromí i veřejní investoři pozornost k projektování chytrých budov a infrastruktury v konceptu smart cities. V současné době 12 % projektových společností má už nějakou praktickou zkušenost s projekty budov v konceptu chytrých a zelených měst. Vyplývá to ze Studie projektových společností H2/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Projektování smart cities, neboli chytrých a zelených měst, je koncept, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj měst, využití technologií a datových zdrojů k řešení městských výzev a zlepšení kvality života obyvatel. Cílem je vytvořit efektivnější, udržitelnější a pohodlnější životní prostředí pro obyvatele měst. Zahrnuje to různé aspekty, jako jsou energetická účinnost, mobility, infrastruktura, správa zdrojů, služby občanům a komunikace.

Jde o nový trend a mnoho firem s ním zatím zkušenost nemá. Téměř polovina dotázaných projektových společností (49 %) uvedla, že aktuálně nedisponuje žádnou zkušeností v projektování smart cities. Dvě pětiny dotázaných (39 %) s tímto konceptem má pouze částečnou zkušenost. Zbývající (12 %) již projektovali konkrétní projekty v oblasti chytrých a zelených měst.

Graf - Máte ve své projektové společnosti zkušenosti s projektováním smart cities?

Z výzkumu dále vyplynulo, že dvě pětiny dotázaných (39 %) mají největší zkušenost v oblasti projektování chytrých budov a infrastruktury měst. Více než jedna čtvrtina (28 %) takto označila realizaci chytrých energetických sítí a úspory energie. Zbylé zkušenosti označené za dosud nejrozsáhlejší náležely do oblasti využití IoT (7 %), smart mobility a dopravních řešení (12 %) a dalších.

„Inovace v konceptu chytrých měst výrazně usnadňují každodenní život lidí a podporují místní ekonomiku. Předpokladem je dobré pokrytí vysokorychlostním internetem a podporujeme také projekty, které 5G sítě využívají. Z Národního plánu obnovy na ně Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo 610 milionů korun. Protože chytrá města by měla být taky zelená, vyčlenili jsme přes 6 miliard korun v Integrovaném regionálním operačním programu například na výsadbu stromů, projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou nebo zachování biologické rozmanitosti,“ doplňuje Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR.