Standard Negrafických Informací 3D Modelu (SNIM) = identifikovat a přidělit parametry

SNIM je datovým standardem a zároveň třídicí systém – ilustrační foto SNIM je datovým standardem a zároveň třídicí systém – ilustrační foto

Standard Negrafických Informací 3D Modelu je prostředek jasné komunikace mezi všemi stranami zainteresovanými v procesu návrhu, realizace a správy stavebního díla. SNIM je datovým standardem a zároveň třídicí systém, neboť k praktickému použití tohoto standardu v rámci BIM projektu je třeba obojího, vzájemně pevně propojeného. V tomto krátkém článku zástupce Odborné rady pro BIM (czBIM) se zaměříme na cíle a výhody SNIM oproti jiným standardům, které lze použít v rámci BIM projektů.

Cílem SNIM je tedy identifikovat jednotlivé základní stavební kameny každého stavebního díla a těmto Stavebním Prvkům přidělit parametry. Tyto hodnoty je třeba znát v určitých stupních vývoje projektu, abychom jej mohli bezpečně realizovat (viz www.snim.czbim.org).

Výhody SNIM proti ostatním standardům:

 • Vychází ze standardu SFDI (Předpis pro informační modelování staveb – BIM – pro stavby dopravní infrastruktury), ale rozvíjí ho pro praktické využití;
 • Výrazně zefektivňuje celý proces přípravy a výstavby, včetně následné správy a údržby;
 • Je určen pro všechny typy staveb – železniční, silniční i pozemní stavby, včetně bytové výstavby;
 • Sdružuje různé stavební profese – vzduchotechnika, elektrotechnika, vodoinstalace;
 • Má jednoduché třídění – maximálně 10 parametrů na prvek;
 • Je modulární – tzn. stavebnicový, sestavitelný z typizovaných částí;
 • Je open source – nezávislý na softwarových řešeních;
 • Je zdarma a volně přístupný pro všechny, kteří se zaregistrují pro jeho užití;
 • Sjednocuje koordinaci informací – ve všech částech dokumentace se objevuje
 • Jedna a ta samá informace stejně označená;
 • Poskytuje data pro model 4D plánování času – zpřesňuje harmonogram výstavby;
 • Poskytuje data pro model 5D plánování rozpočtu – umí pracovat s cenami a stanovit tak cenu projektu na základě dat z informačního modelu, tzv. na jedeno stisknutí;
 • Je efektivní pro správu a údržbu – pracuje s jasně pojmenovanou databází;
 • Upřesňuje výstavbu a umožňuje predikovat rizika dříve, než nastanou;
 • Umožňuje API přístup – softwarový vývojáři ho mohou implementovat do svých informačních systémů.

Bc. Libuše Kameníčková
provozní ředitelka spolku czBIM


BIM
Digitální model stavby od projektování, přes stavbu až ke správě stavby po celou dobu životnosti. BIM je proces vytváření a správy dat o projektu během celého jeho životního cyklu.

DIMENZE BIM
3D – Geometrie
4D – Čas
5D – Rozpočet
6D – Celoživotní náklady
7D – Facility Management